Suđenje

Boro Milojica osuđen na 16 godina za ubistva u Prijedoru

28. Oktobra 2020.15:13
Apelaciono vijeće Državnog suda je drugostepenom presudom osudilo Boru Milojicu na 16 godina zatvora za višestruka ubistva počinjena u ljeto 1992. na području Prijedora, dok je Želislava Rivića oslobodilo optužbi.

This post is also available in: English

Boro Milojica i Želislav Rivić. Foto: Sud BiH

Tokom izricanja presude Apelaciono vijeće je navelo da je Milojica bio pripadnik Vojske Republike Srpske (VRS) i da je, živeći na području Prijedora, bio upoznat sa širokim i sistematičnim napadom, te je učestvovao u napadima na civile u Hambarinama.

“Da je kriv za ubistvo Sameda Velibašića, Vijeće je utvrdilo na iskazu svjedoka koji čine jedinstvenu cjelinu i daju samo jedan zaključak – da je Milojica počinio ovo djelo. Iskazi svjedoka su jasni, uvjerljivi i vjerodostojni, pri čemu ne ostavljaju sumnje”, rekao je predsjedavajući Apelacionog vijeća Dragomir Vukoje.

Prilikom obrazloženja presude, sudija Vukoje je kazao da je Apelaciono vijeće, cijeneći iskaze svjedoka, van razumne sumnje zaključilo da je optuženi Milojica učestvovao u ubistvima devet civila romske nacionalnosti.

Govoreći o ubistvu Mehmeda Mulalića, za čiju smrt je optuženi Milojica proglašen krivim, sudija Vukoje je naveo da je Vijeće cijenilo iskaze svjedoka, kao i materijalnu dokumentaciju iz koje proizlazi da je ubijen u napadu i pretresu Hambarina.

“Da je optuženi zadnji viđen sa Mulalićem proizlazi iz iskaza svjedoka S-4 i Džemala Fikića, a svjedoci S-4 i S-10 opisuju da se Milojica vratio bez civila”, rekao je Vukoje, dodavši da je Milojica proglašen krivim i za ubistvo Rame Čelića, te da svjedoci očevici na jasan, pouzdan i koncizan način opisuju ovo krivično djelo.

Milojica je drugostepenom presudom proglašen krivim za ubistva pet civila koji su dovedeni na punkt u Hambarinama u julu 1992. godine, kao i za ubistvo još jednog civila dan kasnije. Optužbi za ubistva ovih pet civila drugooptuženi Rivić je oslobođen.

Govoreći o visini kazne, sudija Vukoje je naveo da je Vijeće cijenilo kazneni zakonski okvir i praksu kaznene politike, te teško kršenje međunarodnog humanitarnog prava, a ubijene osobe nisu predstavljale prijetnju za optuženog.

“Kriminalna veličina je ispoljena kroz višestruka ubistva”, dodao je sudija Vukoje.

Istom presudom Milojica i Rivić su oslobođeni optužbi za ubistvo civila hrvatske nacionalnosti Dragana Begića.

Sud je Milojici odmah odredio pritvor, koji će trajati do upućivanja na izdržavanje kazne.

Suđenje Milojici i Riviću obnovljeno je nakon što je Apelaciono vijeće ukinulo prvostepenu presudu iz juna 2019., kojom je Milojica osuđen na osam godina zatvora, a Rivić oslobođen optužbi.

Tom presudom Milojica je, kao nekadašnji pripadnik 6. ljubijskog bataljona VRS-a, proglašen krivim po dvije tačke optužnice za ubistva bošnjačkih civila počinjena u julu 1992. u Hambarinama, te mu je izrečena kazna od osam godina zatvora.

Istom odlukom, Milojica i Rivić su oslobođeni po četiri tačke optužnice da su, kao pripadnici Ljubijskog bataljona, počinili ubistva civila romske, bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u julu 1992. na području Prijedora.

Suđenje u ovom predmetu počelo je u junu 2017. godine.

Na drugostepenu presudu ne postoji mogućnost žalbe.

 

Emina Dizdarević Tahmiščija


This post is also available in: English