Suđenje

Peulić i ostali: Smrt u koritu česme

13. Oktobra 2020.16:52
Svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine ispričao je kako je u školi u selu Grabovica (opština Kotor-Varoš) bili zatočeno bošnjačko stanovništvo, te kako je jedan od muškaraca ubijen.

Sud BiH
Sud BiH. Izvor: BIRN BiH

Vojislav Kršić je kazao da je bio pomoćnik komandanta 1. lake kotorvaroške brigade. Ispričao je kako je po naredbi komandanta Dušana Novakovića početkom novembra 1992. godine otišao u selo Grabovica da pomogne u prihvatu bošnjačkog stanovništva koje se očekivalo.

On je rekao da je u Grabovici zatekao komandira Grabovičke čete Milu Kljajića i da se pojavila kolona koju su dopratili vojnici iz te čete. Naveo je da je došao Novaković, koji je organizovao smještaj muškaraca, žena i djece u školu.

Svjedok je rekao da ga je Novaković zadužio da postavi obezbjeđenje škole i da popiše ljude. Naveo je da su tu bili pripadnici Vojne policije i Interventnog voda.

Prema procjeni Kršića, prije ulaska u školu bilo je između 130 i 150 ljudi, a žena i djece koje je popisao bilo je 30 do 35. Kazao je da je popisao muškarce i da im je postavljao samo jedno pitanje – da li znaju ko je od Srba prodavao oružje Bošnjacima u Večićima.

Kršić je ispričao da se prije popisivanja okupila masa ljudi, uključujući žene u crnini, koji su tražili da vide ljude u školi. Kako je naveo, rekao im je da mogu ući samo preko njega mrtvog, te su se udaljili.

On je kazao da je izdao detaljna uputstva i da je strogo naređenje bilo da ne smiju nikome dozvoliti da priđe.

Kršić je prenoćio u Grabovici, kako je rekao, a sutradan ujutro stigao je Novaković i kazao da čekaju autobuse koji će prvo odvesti žene i djecu.

Dodao je da se na cesti kod škole ponovo okupila masa ljudi i da situacija nije bila jednostavna. Kazao je da je Novaković naredio da se napravi špalir prilikom ulaska žena i djece u autobus.

Kada je došao autobus, svjedok je rekao da je vidio optuženog Nedeljka Đekanovića. Kršić je naveo da je spisak sa ženama i djecom dostavljen Đekanoviću, a spisak s imenima muškaraca Novakoviću.

Ispričao je da su ih, kada je počeo ulazak, gađali kamenjem i da je jedan veliki kamen pogodio Novakovića u leđa.

Svjedok je kazao da su razgovarali u komandi kada je dotrčao vojnik i rekao da tuku jednog muškarca.

Kršić je naveo da je istrčao napolje i vidio kako jednog mršavog čovjeka u koritu česme tuku tri-četiri žene i dva muškarca, od kojih je jedan bio Milovan Tovilović, kojem je poginuo sin.

Dok se gurao s drugim čovjekom, kako je ispričao, žene su se razbježale, a on je ugledao čovjeka sa šubarom i bradom, koji je brisao nož od hlače. Kazao je da je muškarac u koritu bio ubijen.

Kršić je rekao da je o ubistvu izvijestio komandanta, koji mu je naredio da ide u Kotor-Varoš, jer u komandi nije bilo nikoga, a očekivalo se pristizanje drugih kolona.

On je ispričao da se oko 15.00 sati vratio u Grabovicu da izvijesti Novakovića o situaciji na terenu i da je primijetio da je bilo neobično mirno. Zadržao se kratko i nastavio dalje. Rekao je da su bile priče da su muškarci u Grabovici pobijeni i da je morao napisati izjavu.

Kršić je kazao da mu je Novaković, kada je nakon dva-tri dana pitao šta se dogodilo u Grabovici, rekao: “Što manje znaš, to bolje za tebe.”

Za progon na području Kotor-Varoši – ubistvima, deportacijom, zatvaranjem, mučenjem, silovanjem i tjeranjem na prinudni rad – sudi se Bošku Peuliću, Slobodanu Župljaninu, Manojlu Tepiću, Janku Triviću i Nedeljku Đekanoviću.

Prema optužnici, Peulić je bio komandant Treće taktičke grupe Vojske Republike Srpske (VRS), Župljanin komandant Drugog bataljona 22. brigade, Trivić komandant te brigade, Tepić komandant TO-a Kotor-Varoš, a Đekanović predsjednik Opštine.

Svjedok Kršić je rekao da je prije dešavanja u Grabovici, njegova brigada imala zajedničku akciju sa 22. brigadom. On je kazao da je komandant 22. brigade bio Peulić, a da ga je kasnije zamijenio Trivić.

Prema njegovim riječima, akcija je bila pokrenuta, jer je komunikacija od Maslovara prema Banjaluci bila ugrožena iz naselja u kojima su živjeli Hrvati i Bošnjaci.

On je rekao da je Peulić “dao signal” za početak akcije, ali da je on tu bio samo prvi dan. Na komandnom mjestu, kako je dodao, bili su Novaković i Tepić.

Svjedok je rekao da je 1. kotorvaroška brigada naredbe od Prvog krajiškog korpusa nekada primala preko 22. brigade, jer nisu imali dobar sistem veza.

Na pitanja Odbrana, kazao je da od Peulića kao ni od Trivića nije dobijao naređenja, uključujući period kada je kasnije postavljen za načelnika Štaba.

Optuženi Đekanović pitao je svjedoka da li je nešto preduzeo s obzirom da je dobio naredbu da se licima u školi ništa ne smije desiti. Kršić je odgovorio da je dolaskom komandanta on odgovorno lice.

Nastavak suđenja je 27. oktobra.

Marija Taušan