Vijest

Općina Stari Grad odustala od kažnjavanja građana za širenje lažnih vijesti

5. Maja 2020.10:33
Sarajevska Općina Stari Grad odustala je od Naredbe o zabrani narušavanja javnog reda i mira izazivanjem panike i nereda na području općine, kojom su bile predviđene kazne za širenje lažnih informacija, potvrđeno je za Balkansku istraživačku mrežu Bosne i Hercegovine (BIRN BiH).


Općinski štab civilne zaštite Stari Grad. Izvor: Općina Stari Grad.

Iz Općine su naveli da Naredba nije stupila na snagu niti je objavljena u Službenim novinama.

“S obzirom da Naredba nije potpisana od strane komandanta Općinskog štaba civilne zaštite Stari Grad, ona nema nikakvo pravno dejstvo i ne može se primjenjivati, niti će se primjenjivati”, odgovoreno je iz ove Općine na upit BIRN-a BiH.

Iz ove Općine objašnjavaju da je “Općinski štab civilne zaštite Stari Grad želio isključivo djelovati u pravcu zaustavljanja lica u širenju panike ili straha među stanovništvom uslijed pojave koronavirusa ili nastanka materijalnih posljedica”.

BIRN BiH je ranije pisao da je Općinski štab civilne zaštite u Starom Gradu 10. aprila donio Naredbu o zabrani narušavanja javnog reda i mira izazivanjem panike, ali da stručnjaci smatraju kako ovaj Štab nema nadležnost da provodi naredbu koju je usvojio.

U saopćenju na stranici općine od 10. aprila stoji kako je “Naredba odmah stupila na snagu i važit će sve do prestanka važenja odluke o proglašenju prirodne i druge nesreće u Federaciji”, dok su u odgovoru za BIRN BiH objasnili da “provođenje naredbe ne može početi prije dopune Odluke o prekršajima protiv javnog reda i mira od strane Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo i objave iste u Službenim novinama”.

Vijest u kojoj se građani informišu o kaznama još uvijek je u nepromijenjenom sadržaju bila dostupna u trenutku pisanja ovog teksta.

Naredbom su, kako je objavljeno na stranici općine, bile predviđene “visoke novčane kazne za prekršioce”, a kreću se od 1.000 do 3.000 KM za fizička lica, od 3.000 do 9.000 KM za pravna lica i od 1.000 do 3.000 KM za odgovorno lice u pravnom licu, što su kazne identične onima u Republici Srpskoj.

Advokati i medijski stručnjaci ranije su za BIRN BiH kazali da ovakva odluka ograničava pravo na slobodu govora. Slična uredba kojom su bile propisane kazne u Republici Srpskoj nedavno je stavljena van snage, a prekršajni nalozi koji su u međuvremenu izdati su povučeni.

 

Albina Sorguč