Baze podataka

BIRN BiH Data: Nabavka medicinske opreme

BIRN BiH Data: Nabavka medicinske opreme

20. Aprila 2020.12:00
20. Aprila 2020.12:00
Zdravstvene institucije i razni nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini pokrenuli su od početka pandemije koronavirusa na desetine različitih nabavki medicinske opreme i potrepština te drugih nabavki koje su povezane sa borbom protiv širenja virusa dok su organizacije i istražitelji koji nadziru javne nabavke izrazili zabrinutost da se hitne nabavke zloupotrebljavaju ili zaobilaze uz opravdanje hitnosti.

Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) objavljuje podatke koje prikuplja o nabavkama medicinske opreme tokom pandemije u BiH za građane, novinare i istraživače.

Novinari BIRN-a BiH svakodnevno prate portal javnih nabavki i internet stranice zdravstvenih institucija, ministarstava, zavoda za javno zdravstvo i drugih institucija na raznim nivoima kako bi na jedno mjesto prikupili što je moguće više podataka o kupovinama važne opreme i potrepština. Tabela će se redovno dopunjavati.

U tabeli se nalaze pokrenuti postupci, a podaci o izabranoj kompaniji i cijeni unose se kada institucije takve podatke objave. Za sada se u većini postupaka nabavke zaštitna i medicinska oprema nabavlja putem pregovaračkih postupaka, a pojedine nabavke obavljene su konkurentskim postupcima za koje još uvijek nije objavljeno obavještenje o dodjeli ugovora.

Ako znate za još neki tender za nabavku opreme možete nam pisati na Facebooku, Twitteru ili na mail [email protected].

wdt_ID Institucija Nabavka Vrijednost bez PDV-a Izabrani ponuđač Vrsta postupka
1 JU Kantonalna bolnica Zenica Maske hirurške sa gumicom 8,600 MGM Farm Kakanj Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci
2 JU Kantonalna bolnica Zenica Respiratori sa neuralno kontrolisanom ventilacijom (1 komad) i anesteziološki aparat bez monitora (1 komad) 139,000 Proma d.o.o. Ilidža Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci
3 JU Kantonalna bolnica Zenica Nitrilne rukavice 20,250 MIPEX d.o.o. Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci
4 JU Kantonalna bolnica Zenica Respiratori sa AMV adaptivnim ventilacijskim modulom (2 komada) 83,000 INEL-BH. društvo za promet medicinskom opremom i potrošnim materijalom Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci
5 JU Kantonalna bolnica Zenica Zaštitna odijela 32,886 DIA PROM d.o.o. Posušje Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci
6 JU Kantonalna bolnica Zenica Maske zaštitne FFP3 33,396 ENEMON d.o.o. Breza Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci
7 JU Kantonalna bolnica Zenica Mobilni RTG aparat (rabljeni) 8,450 MEDPOINT d.o.o. Sarajevo Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci
8 JU Kantonalna bolnica Zenica Sanitetsko vozilo sa opremom 84,805 Autocentar Školjić d.o.o. Tešanj Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci
9 JU Kantonalna bolnica Zenica Trakice za mjerenje glukoze za aparat Wellion Cala 23,380 PHARMA MAAC d.o.o. Sarajevo Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci
10 JU Kantonalna bolnica Zenica Instalacija plinova na Odjelu za infektivne bolesti 58,548 ALFA MED d.o.o. Tomislavgrad Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci
Institucija Nabavka Vrijednost bez PDV-a Izabrani ponuđač Vrsta postupka
∑ = 492,315

Nermina Kuloglija-Zolj