Članak

Matuzović i ostali: Ugljenisani skeletni ostaci

5. Februara 2020.14:35
Na suđenju za zločine počinjene u Orašju, vještak sudske medicine je kazao da je u junu 1994. godine radio na identifikaciji osam skeletnih ostataka, od kojih su neki bili ugljenisani, a samo jedan skelet je bio kompletan.

Specijalista patologije i sudske medicine Ljubomir Curkić je ispričao da je 24. jula 1994. godine u Brčkom radio na identifikaciji ovih ostataka koji su dva dana ranije razmijenjeni u Banjoj Luci.

Kako je pojasnio, identifikacija je vršena na osnovu pregleda i pokazivanja rodbini, kao i na osnovu odjeće i zubnog statusa. Rekao je da nije utvrđivao uzrok smrti, ali da je nesporno da su pronađene povrede na skeletnim ostacima. Istakao je da dozvoljava mogućnost greške pri identifikaciji, jer je rađeno neposredno prepoznavanje.

Naveo je da je za Mitra Gavrića iz Bukove Grede nađena totalna gornja zubna proteza i donja parcijalna, te da je Čedu Cvijanovića prepoznala supruga na osnovu skeletnih ostataka.

Opisao je da je pregledao koštane ostatke koji pripadaju osobi staroj oko 30 godina, ali da su ti ostaci zadržani u mrtvačnici kako bi rodbina naknadno mogla identifikovati osobu. Kod ovih ostataka, prema riječima vještaka, dosta kostiju je ugljenisano usljed djelovanja toplote.

“Nema podataka na osnovu kojih bi se govorilo o periodu spaljivanja – prije ili poslije smrti”, naveo je Curkić.

Na skeletnim ostacima Milana Gavrića, opisao je vještak, pronađeni su rupasti otvori na pljosnatim kostima. Kako je pojasnio, takvi tragovi i otvori podrazumijevaju djelovanje projektila, ali to nije precizno napisao u izvještaju.

Na osnovu zubnog statusa, majka je prepoznala Zorana Maksimovića iz Bukove Grede, a vještak je konstatovao da su kod njega pronađene ugljenisane kosti, te da pojedini dijelovi donje vilice nedostaju. Prema vještaku, uz ove ostatke je pronađena uniforma Jugoslovenske narodne armije (JNA).

“Za skelete pod brojevima šest i sedam sam naveo da su dostavljeni dijelovi kostiju dvije osobe koji su međusobno izmiješani i da je nemoguće uraditi identifikaciju. Nisu postojali elementi na osnovu kojih bi se moglo utvrditi o kojim osobama se radi”, pojasnio je vještak.

Prema njegovim riječima, na osmom skeletu, koji je jedini bio kompletan, nije urađena identifikacija, dodavši da je i tu pronađena vojna uniforma.

Advokat Vlado Adamović je u spis uložio akt Komisije za razmjenu civila od 20. juna 1994. u kojem se navodi da su tijela iskopana i razmijenjena po naredbi generala Đure Matuzovića.

“Ovaj dokaz ulažem iz razloga što general Matuzović nije imao namjeru da skriva tijela, već su ona po njegovoj saglasnosti ekshumirana i razmijenjena”, pojasnio je Adamović.

Za progon srpskog stanovništva ubistvima, zatvaranjem, mučenjem, silovanjima i drugim radnjama počinjenim u Orašju, optuženi su Đuro Matuzović, Ivo i Tado Oršolić, Marko Dominković, Joso Nedić, Marko Blažanović, Mato i Anto Živković, Stjepo Đurić i Mirko Jurić. Prema optužnici, oni su zločine počinili kao pripadnici komandnih struktura Hrvatskog vijeća obrane (HVO) te vojne i civilne policije u Orašju.

Na današnjem ročištu saslušan je Jovo Mihajlović, sveštenik iz Orašja, koji je naveo da je na tom području 1992. bilo oko 400 domaćinstava srpske nacionalnosti, dok danas nema nijedno.

Rekao je da je hram u Orašju sagrađen 1991. godine, ali da je, na osnovu crkvenih dokumenata i ljetopisa, došao do informacije da je u ljeto 1992. srušen. “Ne znam kako je hram porušen, ni pod kojim okolnostima”, kazao je sveštenik Mihajlović.

Tužilac Milanko Kajganić je, nakon prigovora o saslušanju sveštenika, rekao da dokazuje širok i sistematičan napad jer se optuženi tereti za zločin protiv čovječnosti. Advokatica Senka Nožica je kazala da u optužnici, gdje se opisuje širok i sistematičan napad, nije navedeno rušenje vjerskih objekata.

Suđenje se nastavlja 12. februara.

 

Emina Dizdarević