Članak

Kosorić i ostali: Djevojke vraćane uplakane

17. Januara 2020.14:06
Na suđenju za genocid počinjen u Srebrenici, svjedok Državnog tužilaštva je rekao da su srpski vojnici u Tišči kod Vlasenice odvodili djevojke i silovali ih, dok grupi muškaraca nije dozvoljen odlazak u Kladanj.

Munib Zukić je kazao da je prije 11. jula 1995. bio ranjen u Srebrenici i da su ranjenici u dva ili tri kamiona s UNPROFOR-om krenuli iz Potočara. Po dolasku u Tišču, kako je rekao, naređeno im je da siđu s vozila.

Prema njegovim riječima, bilo je preko 30 ranjenika i medicinsko osoblje, koje je bilo s njima u pratnji.

“Tokom noći odvodili su tih par djevojaka i silovali ih. Da li su ih vodili prema školi koja je bila prekoputa, ne znam, bila je noć. Vraćali su ih uplakane, drhtale su, vriska”, ispričao je svjedok.

Kazao je da su u jutarnjim satima došla neka vozila s vojnicima u crnim uniformama, da su govorili da je s njima bio neki vojvoda, da su ih ispitivali, nakon čega su neke od ranjenih pustili da idu dalje prema Kladnju, a grupu u kojoj je on bio prebacili su na igralište obližnje škole.

S ranjenicima je, prema iskazu svjedoka, bio medicinar kojeg su ranije odvojili i kojeg je vidio vezanog za stativu na igralištu, a kada su ih vratili nazad, njemu nisu dozvolili da ide s njima. Svjedok je ispričao i da je vraćen u ambulantu u Bratuncu, te prebačen u logor “Batković”, gdje je bio tri mjeseca.

Odbrani je svjedok rekao da su vojnici u crnim uniformama odvajali ko će ići prema Kladnju, a ko se vraća nazad.

Miletu Kosoriću, nekadašnjem komandantu Vlaseničke brigade Vojske Republike Srpske (VRS), i Momčilu Tešiću, bivšem pripadniku Vojne policije ove brigade, na teret je stavljeno da su s pripadnicima ove jedinice zaustavljali vozila u mjestu Luke i od civila oduzimali novac i zlato, a potom ih upućivali prema Kladnju.

Pripadnici Vlaseničke brigade su, kako se navodi u optužnici, odvajali žene i silovali ih, a u noći s 13. na 14. juli 1995. godine u Mršićima je strijeljan 21 zarobljeni muškarac.

Dragan Milovanović, nekadašnji zamjenik komandira Izviđačkog voda Vlaseničke brigade, izjavio je da je u julu 1995. njegova jedinica bila smještena u školi u Lukama i da mu je komandir voda rekao da će tuda proći civili koje trebaju preusmjeriti prema Kladnju i pripremiti im vodu i hljeb.

“Lično sam vidio kad je došao prvi autobus, izašli su, masa ljudi. Usmjeravam ih gdje će da idu prema Kladnju, kretali su se pješke, žene, djeca, stariji muškarci. Ostali pripadnici voda su tu negdje oko škole”, kazao je svjedok i dodao da je provođenje trajalo tri dana i da on nije sve vrijeme bio prisutan.

Svjedok je rekao da je možda “na blic“ vidio komandanta brigade Kosorića, da je sjedio s nekim ljudima, ali da nije siguran u to, kao ni da li je to bilo prvog dana.

Tužilaštvo mu je predočilo dio iskaza iz istrage u kojem stoji da je u jednom trenutku u Luke došao komandant Kosorić i da je u toku dana vidio da sjedi u blizini ceste, što je svjedok ocijenio djelimično tačnim.

Isti iskaz mu je predočila Odbrana sa sadržajem da nije vidio da je Kosorić nekome izdavao naredbe, što je ocijenio tačnim i dodao da njemu nije izdavao nikakva naređenja.

Stevan Došić, bivši pripadnik Vojne policije Vlaseničke brigade, posvjedočio je kako je u julu 1995. dobio poziv da se s kolegom sa Kliještana spusti u Luke, gdje im je pretpostavljeni rekao da idu za Žepu, da je tada vidio da narod odlazi prema Kladnju, te da misli da je vidio Tešića, ali da nije siguran.

Dodao je kako mu je zadatak bio da u Žepi obezbjeđuje komandanta Drinskog korpusa i da je tamo vidio Kosorića.

Nastavak suđenja je 24. januara.

Haris Rovčanin