Članak

Garić: Saznanja o stradanjima u Vlasenici

12. Decembra 2019.16:54
Svjedoci Tužilaštva BiH iznijeli su saznanja o stradanju i dovođenju na rad bošnjačkog stanovništva na području Vlasenice 1992. godine.

Svjedok Miladin Popović kazao je da je bio u jedinici u selu Klještani. Naveo je da poznaje optuženog Radeta Garića i da je bio komandir jednog od interventnih vodova.

On je rekao da nije vidio zarobljene, a da je čuo da su neki radili po selima. Tužilac Predrag Tomić podsjetio ga je da je u ranijoj izjavi kazao da je čuo da su neke žene i djeca bili zarobljeni, te da su dolazili u okolna sela i radili na njivama. Popović je kazao da se “pričalo”.

Svjedok je rekao da je u jednom većem napadu bošnjačkih jedinica ubijeno nekoliko civila, a njegov otac ranjen. On je kazao da ne zna da li je tada bilo zarobljenih Bošnjaka.

Tužilac ga je podsjetio da je ranije izjavio da je čuo da je nakon napada bilo šest do sedam zarobljenih i da su odvedeni u Šekoviće. Svjedok je rekao da je “pričao narod”.

Naveo je i da je iz medija čuo da su neki zarobljenici bili u kući Obrada Jovičića i da su pobjegli.

Svjedok Mile Klještan je kazao da je bio u rezervnom sastavu policije. Naveo je da je optuženi Garić kratko bio u policiji i da je otišao. Dodao je da ga je Garićev odlazak iznenadio, jer se, kako je naveo, radilo o poštenom i sposobnom čovjeku, koji im je trebao.

Klještan je rekao da on lično nije nikoga privodio. Sjeća se četiri zarobljena Muslimana iz Paprače, koje je viđao kad su ih vodili na rad.

Svjedok je kazao da je bilo i “loših tipova”, koje je komandir pokušavao da premjesti na drugo mjesto, da ne kvare ugled policiji.

Klještan je izjavio da je pomogao brojnim ljudima koji su ga molili da ih vozi kako bi napustili područje Vlasenice. Rekao je da nije uspio pomoći Refiku Omeroviću. Na dan kad je trebalo da ga vozi, kako je naveo, vidio je da mu je kuća “razvaljena” i znao je da su ga odveli.

On je potvrdio i da je u kući jedne bogate porodice u centru Vlasenice ubijeno nekoliko žena.

Svjedok je kazao i da je od roditelja čuo da su im u selu Mišari dvije-tri žene pomogle da pokupe sijeno.

Gariću je na teret stavljeno da je 1992. godine počinio progon bošnjačkog stanovništva u Vlasenici – ubistvima, mučenjem, silovanjem, prisilnim nestancima te nanošenjem fizičkih i psihičkih povreda.

On je, u svojstvu nekadašnjeg komandira Interventnog voda pri Vlaseničkoj brigadi Vojske Republike Srpske (VRS), optužen i za progon Bošnjaka iz Srebrenice počinjen u julu 1995. godine.

O događajima iz jula svjedočio je Boško Šargić, koji je u to vrijeme bio načelnik Štaba Vlaseničke brigade. On se prisjetio kako je na poziv komandanta došao u selo Luke, gdje je bio punkt i gdje su pristizali autobusi i kamioni sa civilima koji su išli prema Kladnju.

Svjedok je rekao da je u Lukama bilo pripadnika Vlaseničke brigade, Korpusa i Desetog diverzantskog odreda. Garića, kako je naveo, tada nije vidio.

On je potvrdio da je vidio ranjenike, a da nije vidio muškarce izdvojene u školu.

Nastavak suđenja je 18. decembra.

 

Marija Taušan