Članak

Srabović i ostali: Smjene zbog propusta

14. Novembra 2019.13:37
Svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine izjavio je da je smijenio komandira Vojne policije u Lukavcu čim je saznao za propuste.

Dževada Salibašića, nekadašnjeg komandanta Teritorijalne odbrane (TO) u Lukavcu, u nastavku suđenja unakrsno su ispitivale Odbrane.

Svjedok je kazao da je za maltretiranje srpskih civila za vrijeme i poslije akcije pretresa saznao od optuženog Zijada Srabovića, koji je bio njegov pomoćnik za bezbjednost.

Srabovićev branilac Šaban Mujčinović predočio mu je iskaz iz 2016. godine u kojem je naveo da je za maltretiranja saznao od komandira Vojne policije Seada Osmanovića zvanog Geler.

Salibašić je rekao da je to “drugi kontekst” i da je napravljena postakcijska analiza, koju vrši pomoćnik komandanta.

Kako je naveo, u to vrijeme bilo je deset borbenih dejstava i on je bio na terenu, te nije imao informacije o dešavanjima.

“Odmah po saznanju da je komandir Vojne policije napravio propuste, bio je smijenjen na licu mjesta i pokrenut je postupak”, kazao je svjedok.

Potvrdio je da je od doktora saznao za ubistvo jednog privedenog lica, kao i da mu doktor nije rekao da je o tome razgovarao sa Srabovićem.

Salibašić je kazao da je 4. oktobra 1992. godine razriješen dužnosti i da je na sjednici Ratnog predsjedništva iznio informacije o negativnim pojavama i pritisku na srpsko stanovništvo.

Za komandira Vojne policije, kako je dodao, postavio je Rusmira Glibanovića. Napomenuo je da je pokrenuta reorganizacija Vojne policije, koju je izvršio Srabović.

Na pitanje tužiteljice Eldine Biuk, svjedok je potvrdio da je Srabović u tom procesu smijenjen, ali da ne zna detalje, jer je već bio otišao na drugu dužnost.

Potvrdio je da od Osmanovića nije dobio izvještaj o ubistvu u prostorijama Vojne policije i da je za to saznao mimo procedura. Dodao je da je od Srabovića dva puta tražio izvještaj, ali da ga nije dobio.

Sraboviću se sudi sa Refikom Morankićem, Ahmetom Bajrićem, Abidom Arapčićem, Senaidom Ćosićem, Pašagom Čajićem, Samirom Džambićem i Mirsadom Žilićem za nečovječna postupanja, mučenja i ubistva civila u školama u Lukavcu i objektu “Klaonica” u Modracu u periodu od juna do oktobra 1992. godine.

Na pitanja Morankićeve Odbrane, Salibašić je odgovorio da mu je poznato da je Morankić obezbjeđivao hranu i druge stvari za Modračku četu.

Rekao je da mu nije bilo poznato da je komandir Vojne policije Osmanović privodio civile srpske nacionalnosti u objekat klaonice u Modracu. Svjedok je potvrdio da je klaonica korištena i kao vojni pritvor. Kazao je da nije čuo da je komandir Glibanović ispitivao privedene u klaonici.

Salibašić je potvrdio navode branioca Sanjina Bandovića da je u Dugalićima stradalo osam članova jedne bošnjačke porodice, kao i da su zapaljene kuće.

Suđenje će se nastaviti 21. novembra.

Marija Taušan