Članak

Vrućinić Mirko: Dokazi o pripadnosti vojsci a ne policiji

12. Novembra 2019.17:26
Odbrana Mirka Vrućinića, optuženog za zločine počinjene na području Sanskog Mosta, prezentovala je materijalne dokaze kojima nastoji negirati navode svjedoka Tužilaštva BiH da su određene radnje preduzimali pripadnici policije.

Prezentovana su uvjerenja za 20-ak lica da su bila pripadnici Vojske Republike Srpske (VRS), odnosno da nisu bila pripadnici policije u relevantnom periodu. Kako je kazao optuženi Vrućinić, svjedoci su za ta lica govorili da su bila policajci.

Vrućinića optužnica tereti kao bivšeg načelnika Stanice javne bezbjednosti (SJB) i člana Kriznog štaba u Sanskom Mostu. Opužen je za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu u sklopu kojeg su vršena ubistva, prisilna preseljenja, protivzakonita zatvaranja i prisilni nestanci.

Materijalni dokazi Odbrane uključuju i dokumente koje je potpisao optuženi a koji se tiču pokretne imovine lica bošnjačke i hrvatske nacionalnosti.

Vrućinić je rekao da se iz ovih dokaza vidi da je policija popisala kod koga se i šta nalazi od nepokretne imovine.

Dokaz Odbrane je i zapisnik sa sjednice Izvršnog odbora Skupštine opštine Sanski Most, koji se odnosi na zahtjev da se u logoru “Manjača” izvrši kontrola s ciljem vraćanja lica koja ispunjavaju uslove. Optuženi je kazao da se vidi da su civilne vlasti zaključile da se vojnici ne mogu vraćati, nego samo maloljetna lica, kao i da je povratak nemoguć zbog devastiranja imovine.

Odbrana u dokaze želi uvrstiti i zakone i propise o nadležnostima i zadacima policije i njenih službi, kao i nekoliko zapisnika o uviđaju.

Odbrana će nastaviti da prezentuje dokaze na narednom ročištu, kada će Vijeće odlučiti koji će dokazi biti uvedeni u spis, a nakon što se o tome izjasni Tužilaštvo. Danas se Tužilaštvo nije moglo izjašnjavati o dokazima zbog neblagovremenog dostavljanja svih dokumenata.

Nastavak suđenja je 19. novembra, kada bi u svoju korist trebalo da počne da svjedoči optuženi.

Marija Taušan