Članak

Enver Buza osuđen na 12 godina zatvora

30. Septembra 2019.13:19
Sud BiH osudio je Envera Buzu, bivšeg vršioca dužnosti komandanta Samostalnog bataljona Prozor Armije Bosne i Hercegovine (ABiH), na 12 godina zatvora zbog zločina počinjenog u septembru 1993. u Uzdolu kod Prozora.

This post is also available in: English (English)

Buza je presudom proglašen krivim što je za vrijeme rata u BiH postupao suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava o zaštiti civila.

Vijeće je utvrdilo da je Buza, kao vršilac dužnosti komandanta Samostalnog bataljona Prozor ABiH, imao stvarnu i efektivnu kontrolu nad jedinicom koja je 14. septembra 1993. u ranim jutarnjim satima izvršila napad na selo Uzdol, gdje je na okrutan i svirep način ubijeno 27 civila hrvatske nacionalnosti, među kojima je najmlađa žrtva imala deset godina.

“Utvrđeno je da su napad izvršile jedinice Samostalnog bataljona pod kontrolom Buze, kao i dio pripadnika policije, koji su također bili pod kontrolom optuženog… Jedini zaključak Vijeća jeste da su stradale žrtve bile civili koji nisu učestvovali u borbenim dejstvima”, kazala je predsjedavajuća sutkinja Željka Marenić.

Kako je rekla sutkinja Marenić, izvedenim dokazima utvrđeno je da nije bilo pucnjave iz kuća, da je većina ljudi ubijena u svojim domovima, da je pucano u njih iz neposredne blizine, da je troje djece ubijeno, kao i da ni jedna žrtva nije pogođena gelerom granate.

Govoreći o funkciji optuženog, sutkinja Marenić je kazala da niko nije sporio da je u inkriminisano vrijeme Buza bio komandant Samostalnog prozorskog bataljona.

“Niti jednu tvrdnju Odbrane Vijeće nije moglo uzeti za istinitu jer nemaju uporište u drugim dokazima ili nalazima vještaka koji bi potkrijepili te tvrdnje… Vijeće je utvrdilo da je Buza imao informacije koje su mu omogućavale da zna da su počinjeni zločini nad civilima. Da ubistva civila nisu mogla ostati nepoznata proizlazi iz niza dokumentacije”, rekla je Marenić.

Iz dokaza proizlazi, kako je navedeno u presudi, da je Buza u dovoljnoj mjeri bio obaviješten o zločinu, što ga je obavezivalo da na temeljit način provede istragu. Prema sutkinji, iz dokaza proizlazi da to nije učinjeno i da je cilj bio zataškati zločin.

“Dokazi upućuju da optuženi niti pismeno niti usmeno nije naredio pomoćniku da provede istragu, niti su uzete izjave od učesnika. Vijeće je moglo zaključiti opstrukciju od strane Buze jer se oglušivao po pitanju istrage”, stoji u presudi.

Buza je presudom oslobođen obaveze plaćanja troškova postupka, a porodice žrtava su upućene na parnicu.

Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe.

Emina Dizdarević


This post is also available in: English (English)