Članak

Dragan Božović tuži BiH za 13.000 maraka

8. Aprila 2019.15:43
Dragan Božović, koji je pravosnažno oslobođen krivice za ratni zločin u Rogatici, tužio je BiH i tražio da mu se zbog povrede ugleda, časti i dostojanstva isplati 13.000 konvertibilnih maraka (KM).

Advokatica Zorana Čarkić je obrazložila da je tužba vrijedna 13.000 KM podnesena zbog bolova koje je Božović trpio usljed “nepravednog i neopravdanog” krivičnog postupka.

Među dokazima koji će se provesti, a koje je sutkinja Nada Papo prihvatila su, saslušanje Božovića, neuropsihijatrijsko vještačenje, kao i saslušanje jednog svjedoka.

“Božović će iznijeti vlastite osjećaje i trpljenja od lišenja slobode do prestanka mjera zabrane, te iznijeti svoje lično zapažanje, osjećaje kako su mjere uticale na njega kao i na porodicu, do okončanja krivičnog postupka”, navela je Čarkić.

Govoreći o vještačenju, Čarkić je kazala da će vještak, nakon pregleda, zaključiti je li kod Božovića nastupila duševna bol, kojeg intenziteta i trajanja od hapšenja 17. oktobra 2013. do pravosnažnosti oslobađajuće presude 3. aprila 2017. godine.

Božovića, nekadašnjeg pripadnika Vojske Republike Srpske (VRS), Sud BiH je u aprilu 2017. pravosnažno oslobodio krivice za zločin protiv čovječnosti počinjen na području Rogatice u septembru 1992. godine.

Pravobraniteljica Nađa Hozić je kazala da ostaje kod odgovora na tužbu i da smatra da domaće zakonodavstvo nije propisalo pravni osnov za naknadu štete koja se predlaže tužbom.

Također je istakla da se protivi vještačenju na okolnosti koje nisu sa pravne struke i sugestivnog su opredjeljenja, a “što je sud nekritički dozvolio i prihvatio”.

Naredno ročište je zakazano za 2. oktobar, kada će se provesti predloženi dokazi.

 

Emina Dizdarević Tahmiščija