Članak

Čigoja i ostali: Pobijeni ljudi u Oborcima

31. Oktobra 2018.14:07
Svjedok Tužilaštva BiH ispričao je da je dva mjeseca nakon povlačenja izviđačkog voda Lake pješadijske Mrkonjičke brigade Vojske Republike Srpske (VRS) iz mjesta Oborci kod Donjeg Vakufa čuo da su u tom mjestu pobijeni ljudi iz radnog voda.

Tode Travar ispričao je da je 1995. bio u Oborcima s drugim pripadnicima Izviđačkog voda.

Svjedok je rekao da mu je komandir bio Milorad Glamočak, a da su među pripadnicima bili Branko Čigoja, Željko Tadić i Saša Boškić.

Dodao je da su u Oborcima bili smješteni u dvije kuće te da je komandant brigade bio Radovan Ilić.

Istaknuo je da su u Oborcima bili do povlačenja, do sredine 1995. godine.

“Komandir Glamočak je došao iz komande i rekao da kreće povlačenje”, kazao je Travar.

Potvrdio je da je njegova brigada imala pozadinu, te da mu je poznato da je postojao radni vod.

“Vidio sam ih jedne prilike na liniji kako su kopali rovove, tako sam saznao za njih… Bili su pretežno muslimani, čuo sam da su to ljudi iz Mrkonjića, ostali su iza nas. Poslije dva mjeseca čuo sam da su pobijeni tu negdje u Oborcima”, kazao je Travar.

Za ubistvo 28 osoba bošnjačke i hrvatske nacionalnosti 13. septembra 1995. sudi se Branku Čigoji, Željku Tadiću, Saši Boškiću i Miloradu Glamočaku. Oni su optuženi kao pripadnici Izviđačkog voda Mrkonjičke brigade VRS-a.

Odgovarajući na pitanja Odbrane, svjedok je potvrdio da je Željko Tadić prilikom izvlačenja voda sve vrijeme bio sa pripadnicima voda.

Nastavak suđenja zakazan je za 28. novembar.

 

Albina Sorguč