Članak

Bošnjak i ostali: Električna palica

30. Oktobra 2018.17:22
U nastavku suđenja za zločine počinjene u Bileći, svjedok je izjavio da mu je optuženi Boris Bošnjak na vrat prislonio električnu palicu, kao i da su ga drugi stražari tukli.

Suad Salčin je ispričao da su ga rezervisti 13. juna 1992., zajedno s dvojicom braće i prijateljima, odveli u Stanicu milicije u Nevesinju, gdje su ga tukli i sutradan kamionom prebacili u Bileću.

Po izlasku iz kamiona, kazao je svjedok, vojnici su ih tukli i rukama i nogama, da bi ih potom desetoricu smjestili u “samicu”, u kojoj su tri dana proveli u “čučećem” položaju.

Svjedok je rekao da je nakon nekoliko dana saznao da je Boris Bošnjak glavni te da je jedan od stražara Mavrak iz Mostara. Kako je kazao, čuo je i za dva čuvara s nadimcima Đaja i Grubi.

“U podrumu su me tukla sva četvorica koju sam nabrojao. Udarali su nogama, rukama, pendrecima… Bošnjak mi je jednom, dok sam sjedio na podu, prišao i metalnu palicu na struju prislonio na vrat. Osjetio sam neki udar”, rekao je Salčin.

Dodao je da su i njegova braća, kao i drugi pritvorenici, svakodnevno trpjeli maltretiranja.

Boris Bošnjak, Miloš Mavrak, Miodrag Grubačić i Ilija Đajić optuženi su za progon nesrpskog civilnog stanovništva 1992. godine. Na teret im je stavljeno da su učestvovali u premlaćivanju zatočenika u nekadašnjoj kasarni “Moše Pijade” u Bileći, te da su omogućavali drugima da ulaze i udaraju zatvorenike.

Bošnjak je, prema optužnici, bio pripadnik Sedmog bataljona Vojne policije Vojske Republike Srpske (VRS) i obavljao je dužnost komandira straže, a ostala trojica stražari, također pripadnici VRS-a.

Svjedok koji je svoj iskaz dao pod pseudonimom A-5 kazao je kako je iz Gacka sa 138 drugih muškaraca doveden u Bileću i da su, po prolasku kroz špalir koji ih je dočekao, izlazili “nagrđeni, rasječeni i bez zuba”.

Ispričao je da je za “komandira logora – Bošnjaka” saznao od drugih pritvorenika, kao i da se jednom prilikom sam Bošnjak predstavio svima i rekao da ih “sve treba pobiti”.

“A-4 su izveli na sprat, a nakon pola sata Bošnjak ga je ubacio u sobu. Pao je. Jedva smo ga vratili u život, nikakav je bio, sav krvav, umivali smo ga”, posvjedočio je A-5.

Svjedok se prisjetio i stražara Mavraka, za koga je kazao da je imao loš odnos prema zatvorenicima, da ih je tukao i maltretirao.

Nastavak suđenja će biti naknadno zakazan.

Ajla Gežo