Članak

Tonći Rajiču dvije godine zatvora za zločin u logoru “Dretelj”

26. Oktobra 2018.13:30
Apelaciono vijeće Suda BiH osudilo je Tonću Rajiča, bivšeg pripadnika Hrvatskih obrambenih snaga (HOS), na dvije godine zatvora za zločin počinjen u logoru “Dretelj” kod Čapljine u augustu 1992. Presudom je utvrđeno da je Rajič naišao pored prostorije sa rešetkom u kojoj je bila zatvorena svjedokinja “A” i koju je vrijeđao i maltretirao je, nakon čega je repetirao automatsku pušku u namjeri da je ubije, pri čemu je odbio naredbu svjedoka “D” da spusti oružje, što je kod oštećene za posljedice imalo tešku psihičku bol i patnju.

U obrazloženju odluke, predsjedavajući Apelacionog vijeća Redžib Begić naveo je da je u ovom slučaju bilo nužno primijeniti raniji Krivični zakon. Sud je ocjenom svih provedenih dokaza utvrdio krivičnu odgovornost optuženog.

“Prihvaćen je iskaz svjedokinje ‘A’ koji je potkrijepljen ostalim dokazima i izjavom svjedoka ‘D’, a optuženog je prepoznala u fazi istrage, viđala ga je u ‘Dretelju’ i od ostalih osoba je čula njegovo ime i prezime”, naveo je Begić te dodao da je utvrđeno kako oštećena u vrijeme sukoba nije učestvovala u neprijateljstvima, niti je pripadala bilo kojim snagama, već je imala status civila.

Prema ocjeni Vijeća, neosnovani su prigovori Odbrane u vezi s izvršiocem krivičnog djela da je u materijalnoj dokumentaciji navedeno ime druge osobe, a sud je utvrdio da se radi o optuženom.

Sud je razmatrao i prigovore Odbrane da svjedok “D” u sudnici nije identifikovao optuženog kao izvršioca krivičnog djela uz obrazloženje da je njegov iskaz u pogledu identifikacije bio kontradiktoran i da je u fazi istrage Rajiča označio kao izvršioca i od ranije ga je poznavao.

Prilikom odmjeravanja kazne Vijeće je imalo na umu sve okolnosti, težinu djela i stepen krivične odgovornosti optuženog.

“Porodičan je čovjek, otac dvoje djece, neosuđivan je i u vrijeme inkriminisanog djela je tek napunio 21 godinu, što je bilo presudno da mu se izrekne kazna ispod zakonske granice”, dodao je sudija Begić obrazlažući presudu.

Rajič je prvostepenom presudom iz novembra 2017. oslobođen krivice za zločin u “Dretelju”, ali je Apelaciono vijeće ukinulo ovu odluku te je suđenje krenulo iz početka. S njim se sudilo i Ivanu Mediću kojem je Apelaciono vijeće izreklo jedinstvenu kaznu od 12 godina zbog zločina počinjenih u “Dretelju”.

Rajič je oslobođen plaćanja troškova krivičnog postupka, dok je oštećena s imovinskopravnim zahtjevom upućena na parnicu.

Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe.

Haris Rovčanin