Članak

Čigoja i ostali: Optuženi sposoban za suđenje

17. Oktobra 2018.15:48
Sudsko vijeće prihvatilo je nalaz vještaka koji su zaključili da nema smetnji da optuženi Branko Čigoja prati suđenje.

Neuropsihijatar Zorica Lazarević i psiholog Ivan Kuč su, po naredbi Vijeća, procijenili duševno i fizičko stanje optuženog te, uz prethodnu medicinsku dokumentaciju, zaključili da je sposoban za suđenje.

Prema zaključku vještaka, Čigoja povremeno konzumira alkohol i to je povezano sa stresnim situacijama, kao što je vođenje sudskog postupka. Međutim, vještaci su istakli da optuženi nema oštećenja psihičkih funkcija i da su mu očuvane spoznajne sposobnosti.

Lazarević i Kuč se nisu složili s nalazom vještaka kojeg je ranije angažovala Odbrana – da Čigoja ima duševno oboljenje uzrokovano konzumiranjem alkohola.

Sudsko vijeće nije prihvatilo prijedlog branioca Željka Šurlana da Čigoja bude podvrgnut još jednom vještačenju.

Čigoji se sudi sa Željkom Tadićem, Sašom Boškićem i Miloradom Glamočakom za ubistva 28 osoba bošnjačke i hrvatske nacionalnosti počinjena 13. septembra 1995. godine. Optuženi su kao nekadašnji pripadnici Izviđačkog voda Mrkonjičke brigade Vojske Republike Srpske (VRS).

Ročište u ovom predmetu posljednji put je održano 23. maja, a suđenje će biti nastavljeno 24. oktobra saslušanjem svjedoka Tužilaštva.

Marija Taušan