Članak

Tintor: Naredbom Kriznog štaba formirani logor “Bunker” i “Nakina garaža”

5. Februara 2018.16:23
Na suđenju za zločine počinjene na području Vogošće, Tužilaštvo BiH je uložilo set materijalnih dokaza, među kojima je dokument koji govori o ulozi Kriznog štaba u formiranju zatočeničkih objekata – logor “Bunker” i “Nakina garaža”.

Tužilaštvo BiH je uložilo naredbu Kriznog štaba od 14. maja 1992. godine koju je potpisao optuženi Jovan Tintor. Tužilac Adis Nuspahić je pojasnio da u toj naredbi stoji da se garnizon u Semizovcu stavlja pod komandu Kriznog štaba.

Priložio je i dvije dozvole Kriznog štaba iz maja 1992. za izlazak stanovništva iz Vogošće, kao i naredbu Kriznog štaba kojom se dokazuje formiranje logora “Bunker” i “Nakina garaža”.

Tintor, bivši predsjednik Kriznog štaba općine Vogošća, optužen je za mučenje, tjeranje na prinudne radove i ubistva Bošnjaka i Hrvata u logorima i na drugim lokacijama u Vogošći.

Kao materijalni dokazi su priloženi i presretnuti telefonski razgovori od 1991. do 1992., koje je sačinio Sektor državne bezbjednosti Sarajevo.

Među uloženim dokumentima nalazi se i spisak lica koja su boravila u logorima i zatvorima, a koje je sačinila Stanica javne bezbjednosti (SJB) Vogošća u maju 1996., kao i spisak identifikovanih Bošnjaka i Hrvata koji su nezakonito zatvoreni u logoru “Bunker”, kasarni “Semizovac” i “Planjinoj kući”.

Prema riječima tužioca, u spis su predloženi spisak lica koji su u dvije grupe u junu 1992. izvedeni iz “Planjine kuće”, a kojima se gubi svaki trag, te spisak ekshumiranih građana koji su ubijeni na području Vogošće.

Odbrana je na uložene dokaze imala prigovor autentičnosti jer nisu potpisani i ne zna se ko je sačinio te dokumente. Osporavali su da je optuženi Tintor neke od tih dokumenata potpisao. Govoreći o uloženim presretnutim razgovorima, braniteljica Nina Kisić je kazala da su van vremenskog okvira za optužnicu kao i da su razgovori prisluškivani nezakonito.

Kisić je istaknula da osporavaju i što su nezakonito sačuvani jer je propisano da će biti uništeni, kao i autentičnost pošto ne postoje snimci.

Suđenje se nastavlja 12. februara.

 

Emina Dizdarević