Članak

Ćurić i ostali: Ukupno 17 godina zatvora za zločin na području Mostara

13. Oktobra 2017.12:26
Sud BiH osudio je trojicu bivših pripadnika Armije BiH na ukupno 17 godina zatvora za zločin počinjen 1993. protiv civila hrvatske nacionalnosti u Mostaru.

This post is also available in: English

Enes Ćurić osuđen je na pet, a Ibrahim Demirović na deset godina zatvora zbog učešća u protivzakonitom zatvaranju, nečovječnom postupanju i prisiljavanju na prinudni rad hrvatskih civila u Bijelom Polju kod Mostara, dok je Habib Čopelj osuđen na dvije godine zatvora za nečovječno postupanje prema zarobljenicima.

Demirović je osuđen za silovanje zaštićene svjedokinje “B”.

Istom presudom, Samir Kreso i Mehmed Kaminić su oslobođeni krivice.

Kako je rekao predsjedavajući Sudskog vijeća Staniša Gluhajić, dokazano je van razumne sumnje da su Ćurić, Demirović i Čopelj odgovorni za odabir većeg broja civila iz Osnovne škole u Potocima (općina Mostar) koji su odvedeni na Hidroelektranu (HE) Mostar kao živi štit.

Prema prvostepenoj presudi, Ćurić i Demirović su proglašeni krivim i za odvođenje 12 zatvorenika na prisilni rad na brdo Ćućurak, te su tom prilikom ubijena tri civila. Također, kako je rekao Gluhajić, nesporno je dokazano da su Ćurić i Demirović učestvovali u odvođenju zatvorenika na kopanje tranšeja, na prve linije odbrane.

Ćurić je kriv, kako stoji u presudi, jer je učestvovao u hapšenju civila. Sudsko vijeće nije prihvatilo stav Odbrane da su civili sklonjeni radi sigurnosti. Po ovoj tački optužnice, Demirović i Kreso su oslobođeni krivice.

Ćurić je, prema presudi, odgovoran i za odvođenje četiri žene na izvlačenje ranjenika iz Neretve.

“Van razumne sumnje je dokazano da je Demirović počinio silovanje svjedokinje ‘B’. Ona je detaljno opisala izvođenje iz škole i Demirovićevo postupanje. Izjave ostalih svjedoka su saglasne s njenim iskazom”, izjavio je Gluhajić.

Govoreći o Čopelju, predsjedavajući Vijeća je istakao da je dokazano kako je optuženi zatvorenika Stanislava Krezića zatvorio u napuštenu kuću te mu naredio da prebacuje pijesak iz jednog ćoška u drugi, usljed čega je trpio snažnu bol te danima iskašljavao prašinu iz usta.

Optuženi Kreso je ovom presudom oslobođen optužbe da je učestvovao u zarobljavanju sanitetskog osoblja Hrvatskog vijeća obrane (HVO) u Bijelom Polju. Kako je pojašnjeno, Tužilaštvo nije dokazalo njegovu ulogu u tome.

“Kaminić se oslobađa krivice da je došao u prostorije škole u Potocima, te u hodniku snažno udario duševnog bolesnika Marka Zovku. Svjedoci su davali različite izjave ili nisu uopšte govorili o tome. Vijeće nalazi da nije saslušan ni sam oštećeni”, pojasnio je Gluhajić.

Ćurić i Demirović su ovom presudom oslobođeni krivice za odvođenje četiri djevojke na čišćenje kuća. Demirović je također oslobođen optužbe da je u školi konopcem i loptom prijetio zarobljenicima.

Ćuriću i Demiroviću su određene mjere zabrane nakon izricanja prvostepene presude.

Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe.

Emina Dizdarević Tahmiščija


This post is also available in: English