Članak

Formiran predmet protiv Bakira Izetbegovića

14. Augusta 2017.16:26
Državno tužilaštvo formiralo je predmet i provjerit će navode iz krivične prijave protiv bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, u vezi sa postupanjem prilikom podnošenja zahtjeva za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije.

“Na temelju krivične prijave formiran je predmet i vrše se određene provjere protiv Bakira Izetbegovića, ali nije donesena naredba o sprovođenju istrage”, kazao je Boris Grubešić, glasnogovornik Tužilaštva BiH.

On nije mogao reći više detelja o ovom predmetu, niti potvrditi ko je podnio krivičnu prijavu.

U martu ove godine formiran je u Tužilaštvu BiH predmet protiv Sakiba Softića, kao agenta BiH u postupku podnošenja zahtjeva za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije.

Međunarodni sud pravde u Haagu obavijestio je krajem maja prošle godine Softića da ga ne smatra agentom BiH pred tim sudom, navedeno je ranije u izjavi predsjednika suda Ronnyja Abrahama.

U izjavi proslijeđenoj medijima u martu ove godine, Abraham je rekao da je Sud odbio da u postupak uzme zahtjev za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije zbog toga što o imenovanju agenta, ni o pokretanju postupka nije dobio nikakvu odluku Predsjedništva BiH. Kako je naveo Abraham, Softić je još 25. maja prošle godine pisao Sudu pitajući da li je njegovo imenovanje za pravnog zastupnika BiH iz 2002. godine još važeće za pokretanje procesa revizije presude.

“Pismom, datiranim 26. maja 2016., sekretar Suda informisao je Softića da je neophodno novo imenovanje. Sud nije dobio nikakav dokument koji bi potvrdio da je Softić imenovan u svrhu procesa za reviziju presude iz 2007. godine”, precizirao je predsjednik Međunarodnog suda pravde.

Softić je 23. februara ove godine Sudu u Haagu predao zahtjev za reviziju presude u procesu protiv Srbije, potpisujući se kao agent BiH.

Abraham je citirao pisma predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Mladena Ivanića i ministra za vanjske poslove BiH Igora Crnadka iz februara 2017. godine, u kojima su obojica naglasila da “ne postoji odluka Predsjedništva BiH o obnavljanju procesa pred Međunarodnim sudom pravde, niti odluka kojom bi Softić, ni bilo ko drugi, bio ovlašćen da bude zastupnik BiH”.

Međunarodni sud pravde je 2007. godine donio odluku kojom je Srbija oslobođena krivice za genocid u BiH, ali je naznačeno da Srbija nije spriječila ovaj zločin.

Džana Brkanić