Članak

Drakovcu 14 godina zatvora, Šišići i Šuša oslobođeni

7. Marta 2017.13:57
Sud BiH osudio je Emira Drakovca na 14 godina zatvora zbog zločina počinjenih u selima Vratsalići (općina Rogatica) i Zebina Šuma (općina Foča), dok su Muhamed Šišić, Tarik Šišić i Aziz Šuša oslobođeni.

This post is also available in: English (English)

Drakovac je osuđen da je zajedno s drugom osobom učestvovao u ubistvu i skrnavljenju tijela civila Miloša Kovačevića u Vratsalićima. Prema presudi, nakon što je pucao u civila, Drakovac je prišao Kovačeviću sa sjekirom, koju je pronašao kod kazana za pečenje rakije, i odsjekao mu glavu, potom mu je skinuo pantalone i odsjekao spolni organ, koji je stavio u usta odsječene glave.

Kako je kazao predsjedavajući Sudskog vijeća Davorin Jukić, iskazi svjedoka Tužilaštva ST-1, ST-2, Zahida Ajnadžića, Tomislava Kovačevića i drugih saglasni su u bitnim elementima za dokazivanje smrti Kovačevića. Vijeće je vjeru poklonilo očevicu ST-1, kao i svjedoku ST-2, koji je optuženog Drakovca vidio sa sjekirom u blizini tijela.

“Odbrana je nastojala osporiti njihove iskaze i diskreditovati ove svjedoke, ali ih ničim nije dovela u sumnju, niti je u spis uložen dokaz o postojanju motiva da neosnovano terete optuženog”, rekao je Jukić.
Prema Vijeću, ovaj događaj desio se u drugoj polovini novembra 1992. godine.

Prvostepenom presudom je utvrđeno da je Drakovac s Ramizom Salićem u selu Zebina Šuma u decembru 1992. mučio zarobljenog pripadnika Vojske Republike Srpske (VRS) na način da mu je svukao pantalone i nožem odsjekao kožu s vrha spolnog organa.

“Nema sumnje da je postupao s umišljajem i bio svjestan posljedica svoga djela”, kazao je Jukić.
Drakovac je za zločin protiv civila osuđen na osam godina, dok je za mučenje u Zebinoj Šumi osuđen na sedam godina. Sudsko vijeće mu je izreklo jedinstvenu kaznu zatvora od 14 godina.

Vijeće je posebno cijenilo brutalnost u činjenju djela, a kao olakšavajuće okolnosti uzeto je u obzir to što je bio mlad, porodičan čovjek i neosuđivan.

Drakovac je oslobođen optužbe da je zajedno sa optuženima Muhamedom i Tarikom Šišićem te Šušom učestvovao u napadu na konvoj u Kukavicama (općina Rogatica), kada je smrtno stradao 21 civil i 39 ih je ranjeno.

“Vijeće je utvrdilo da su optuženi bili prisutni na licu mjesta i učestvovali u napadu na konvoj u Kukavicama, ali ostaje sumnja u pogledu cilja koji su napadali, to jest u pogledu uvjerenja da su optuženi znali da je riječ o civilima”, rekao je Jukić.

Prema presudi, konvoj s civilima koji se kretao iz pravca Goražda nije bio obilježen niti najavljen, i optuženi su bili u zabludi da je riječ o neprijateljskoj vojsci.

Za Vijeće je nesporno da su svi optuženi bili pripadnici Diverzantskog voda Kukavičke čete.
Optuženi se oslobađaju plaćanja troškova postupka, dok su oštećeni sa imovinskopravnim zahtjevima upućeni na parnicu.

Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe Apelacionom odjeljenju Suda BiH.

Džana Brkanić


This post is also available in: English (English)