Članak

Jević i ostali: Odbrane žele blažu kaznu za genocid

3. Marta 2017.16:32
Odbrane Duška Jevića i Mendeljeva Đurića zatražile su od Državnog suda da njihovim branjenicima smanji kazne zatvora za pomaganje genocida u Srebrenici tako što će primijeniti krivični zakon bivše Jugoslavije.

Nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine u oktobru prošle godine djelimično ukinuo presudu Suda BiH kojom su Jević i Đurić osuđeni za pomaganje u genocidu počinjenom u julu 1995. u Srebrenici, Odbrane su zatražile da se njihovim branjenicima izreknu blaže zatvorske kazne. Presuda je ukinuta u dijelu koji se odnosi na primjenu krivičnog zakona.

Jevića je Apelaciono vijeće Suda BiH 2013. osudilo na 32, a Đurića na 28 godina zatvora. Oni su osuđeni za učešće u ubistvima zarobljenih muškaraca bošnjačke nacionalnosti u Kravici i prisilnom premještanju civilnog stanovništva s područja Srebrenice. Jević je proglašen krivim kao nekadašnji komandant Centra za obuku na Jahorini Specijalne brigade policije Republike Srpske, a Đurić kao komandir čete u ovom centru.

Jevićev advokat Dalibor Pejaković je kazao da je jasno da je Ustavni sud BiH donio odluku prema kojoj treba da se primijeni Krivični zakon Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i da se kazna zatvora treba smanjiti na maksimalno 20 godina.

“Neosporno je da Sud mora da primijeni odredbe krivičnog zakona bivše Jugoslavije. Prema tom zakonu smrtna kazna je ukinuta, tako da je zaprijećena kazna zatvora od pet do 15 godina”, objasnio je Pejaković.

On je dodao i da Odbrana još jednom naglašava niz nepravilnosti tokom suđenja, jer su čitani iskazi svjedoka koji su dali izjave pred Haškim tribunalom pa Odbrana nije imala mogućnost da ih unakrsno ispita.

“Osim svih ovih nepravilnosti na koje kao Odbrana ukazujemo, tražimo od Suda i da se mom branjeniku Jeviću donese odluka o prekidu izdržavanja kazne, do nove odluke Suda”, rekao je Pejaković.

Đurićev advokat Miodrag Stojanović takođe je kazao da se žali na visinu kazne.

“Prema krivičnom zakonu bivše Jugoslavije, smrtna kazna je preinačena u kaznu od 20 godina. Moj branjenik nije bio osuđen na smrtnu kaznu, tako da, prema tom istom zakonu, kazna za djelo za koje je osuđen jeste između pet i 15 godina zatvora, te molim Sud da ovo bude imao u vidu kada bude donosio odluku o visini kazne”, istakao je Stojanović.

Takođe je napomenuo da smatra da njegov branjenik treba da bude pušten na slobodu, do nove odluke Suda.

“Kako može bilo ko da bude na izdržavanju kazne kada je kazna ukinuta? Ali, pošto mi živimo u zemlji apsurda, i to je moguće”, naglasio je Stojanović.

Tužilac Ibro Bulić je rekao da smatra da su argumentacije Odbrane o puštanju na slobodu Jevića i Đurića do nove odluke Suda neosnovane te da vjeruje da Vijeće neće odstupiti od onoga što je već utvrđeno.

“Predlažem Sudu da utvrdi krivičnopravnu sankciju prema do sada utvrđenim presudama”, objasnio je Bulić.

Na kraju ročišta Sudu se obratio i Mendeljev Đurić kazavši da je nevin.

“Časni Sude, ja nisam nikoga ubio, niti sam ukrao pravo na nečiji život. Nisam počinio ovaj grijeh i ja sam pred Bogom čist. Meni je ukradeno pravo na život i ukradeno pravo na istinu i pravdu”, rekao je Đurić.

Apelaciono vijeće će odluku donijeti naknadno.

Dragana Erjavec