Članak

Sakoč: Zatraženo kažnjavanje optuženog

24. Februara 2017.13:48
U završnoj riječi Tužilaštvo BiH je zatražilo da Edin Sakoč bude proglašen krivim, smatrajući da je dokazano da je počinio silovanje te učestvovao u ubistvu dvije starice u Počitelju u julu 1992. godine.

Tužilac Stanko Blagić je naveo da je, na nesumnjiv način, dokazano da je optuženi Sakoč počinio ova djela.

On je kazao da su sve oštećene bile civili, da nisu bile naoružane niti na bilo koji način učestvovale u neprijateljstvima. Dokazano je, kako je dodao, da je optuženi bio vojno angažovan u Hrvatskom vijeću obrane (HVO).

“T.Č. potvrđuje da su optuženi Sakoč i drugo lice bili u uniformi i da je Sakoča prepoznala kada je skinuo kapu s glave. I drugi svjedoci su ga poznavali i razgovarali s njim tu noć (…) Ni sam optuženi nije osporavao prisutnost tu noć”, podsjetio je Blagić.

Navodi oštećene T.Č. u pročitanom iskazu, rekao je tužilac, slažu se sa izjavama drugih svjedoka. Napomenuo je da su svjedoci potvrdili da je oštećena te noći bila s majkom i tetkom, te da je odvedena nasilu.

“Svjedok Mirsad Muminović navodi da je oštećenu doveo optuženi i da je nakon predaje pobjegao. Vidio je da je bila raščupana, poderana, da joj je haljina pocijepana… Svjedok ‘A’ opisuje oštećenu onako kako silovana žena može izgledati – bila je modra, izgrebana, krvava…”, kazao je Blagić.

Tužilac Blagić se osvrnuo na drugu tačku optužnice, koja Sakoča tereti da se, nakon odvođenja T.Č., oko tri sata iza ponoći sa osobom po imenu Boban vratio u kuću Đuraškovića, gdje je Boban ubio dvije osobe. Tužilac je rekao da je optuženi bio svjestan djelovanja drugog učesnika i da njihovo postupanje čini jednu cjelinu – ubistvo dvije starice.

“Oni nisu tu slučajno došli. Došli su zajedno, znajući da su prije par sati tu ostavili dvije starice i bezobzirno pucali. Oni prave dogovor i zajednički se vraćaju u kuću Đuraškovića (…) Tužilaštvo smatra dokazanim da je optuženi, koristeći ratne okolnosti i svoj položaj, silovao T.Č. znajući da je civil i bespomoćna, te učestvovao u ubistvu”, izjavio je Blagić.

Zatražio je da se Sakoč proglasi krivim i da mu se izrekne krivična sankcija u skladu sa zakonom.

Odbrana će završnu riječ iznijeti 3. marta.

Emina Dizdarević Tahmiščija