Članak

Ibračeviću tri godine zatvora, Smajlović i Ćović oslobođeni

28. Oktobra 2016.13:56
Sud BiH osudio je Ekrema Ibračevića na tri godine zatvora za zločine nad srpskim civilima u ljeto 1992. godine na području Srebrenika.

This post is also available in: English

Ibračević je oslobođen većeg dijela optužbi, dok su Faruk Smajlović i Sejdalija Ćović oslobođeni svih tačaka koje su uključivale nezakonito zatvaranje, mučenje i nečovječno postupanje.

Sudsko vijeće je Ibračevića proglasilo krivim kao nekadašnjeg načelnika vojne bezbjednosti Opštinskog štaba Teritorijalne odbrane (TO) u Srebreniku za podržavanje nečovječnih uslova u zatočeničkom objektu u Rapatnici. Zatvaranje jednog broja civila u malu prostoriju bez prozora, prema ocjeni vijeća, bilo je ispod granice humanog postupanja, a Ibračević je to mogao promijeniti.

On je osuđen po dvije tačke i da je jednog zatočenika u Rapatnici udario prilikom ispitivanja, kao i da je sa Mustafom Ćovićem došao u objekat u Lukama, i naredio dvojici zatočenika da se razmaknu, nakon čega ih je Ćović udarao i prijetio da će ih ubiti.

Vijeće je ocijenilo da je adekvatna kazna od tri godine, vodeći računa o stepenu odgovornosti optuženog i povredama.

“Od olakšavajućih okolnosti u obzir je uzet raniji život optuženog i da je porodičan čovjek. U pojedinim slučajevima je angažovao medicinsku pomoć, a posljedice njegovih djela nisu toliko teške i dalekosežne kao u težim slučajevima ratnog zločina”, obrazložio je predsjedavajući Sudskog vijeća Šaban Maksumić.

Ibračević, Smajlović i Ćović su oslobođeni optužbi za mučenje i nečovječno postupanje prema zatvorenicima u Rapatnici i Lukama. Vijeće je zaključilo da dokazi nemaju “potrebnu snagu uvjerljivosti”.

“Nesporno je da su srpski civili bili nezakonito zatvoreni, međutim, vijeće nije moglo na osnovu provedenih dokaza da utvrdi učešće Ibračevića u protivzakonitom zatvaranju, kao ni da su drugi počinili radnje po ovlaštenju ili saglasnosti Ibračevića, niti po odobrenju Smajlovića. Takođe, sud nije mogao da zaključi da su optuženi lično poduzeli radnje iz optužnice”, kazao je Maksumić.

Tužilaštvo BiH je optužilo Smajlovića kao komandira saobraćajnog odjeljenja Vojne policije zaduženog za obezbjeđenje objekata pritvora, a Ćovića kao vojnog policajca.

Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe Apelacionom vijeću Suda BiH.

Marija Taušan


This post is also available in: English