Članak

Jovanović i ostali: Odbrane žele oslobađajuću presudu

16. Septembra 2016.12:53
Odbrane trojice optuženih za zločine na području Čajniča zatražile su u završnim riječima da njihovi branjenici budu oslobođeni krivice.

Advokat Veljko Čivša zatražio je da njegov klijent Milosav Jovanović bude oslobođen krivice, ističući da je Odbrana “u potpunosti demontirala montirani proces”.

Prema riječima Čivše, sama optužnica protiv njegovog klijenta je manjkava, jer u njoj “nedostaje osnovni element krivičnog djela”.

“U opisu djela stoji da je moj klijent, s drugim osobama, učestvovao u ubistvu Aiše Popović, ali nedostaje psihološki odnos prema djelu. Nemamo elemenata umišljaja, a u slučaju kada imamo više saizvršilaca poznato je da se mora odrediti taj element, jer svaki saizvršilac odgovara u granici svog umišljaja”, pojasnio je Čivša.

On se u završnom izlaganju osvrnuo na iskaze ključnih svjedoka Nurije Makote i Mevludina Medoševića, ustvrdivši da oni imaju samo “posredna saznanja”, koja ničim nisu potvrđena.

“Ovo je klasični montirani proces, a to je vidljivo iz jedne činjenice da se u dvije tačke optužnice navodi da su optuženi, pod prvom tačkom, učestvovali u ubistvu Aiše Popović s automatskim puškama, a pod drugom – u ubistvu porodice Mevludina Medoševića s poluautomatskim puškama. Oba djela se dešavaju u istom vremenskom periodu, a različito je naoružanje”, rekao je Čivša.

Milosav Jovanović optužen je sa Stevom, Marijanom i Slavkom Jovanovićem za ubistva pet civila bošnjačke nacionalnosti u selu Medoševići u junu 1992. kao i ubistvo jedne osobe u selu Bučkovići.

Svetozar Davidović, koji brani Marijana Jovanovića, također je ocijenio u završnim riječima da su dokazi Državnog tužilaštva bili bazirani na “posrednim saznanjima”.

“Posebno čudi da je Makota čekao do 2011. godine, kada prvi put daje izjavu istražnim organima, ako je bio zainteresiran za otkrivanje počinilaca djela ubistva Aiše Popović. On je želio da po svaku cijenu neko bude optužen, a izjava je data u vremenu nakon što je preminuo Petar Pljevaljčić, za kojeg Makota tvrdi da je od njega čuo ko je kriv za ovaj zločin”, rekao je Davidović.

Optuženi Marijan Jovanović obratio se Sudskom vijeću s riječima: “Vjerujem u Boga, Vas i pravdu”.

Predrag Drinić, branilac Slavka Jovanovića, rekao je da je njegov klijent nevin i da je to dokazano tokom postupka.

“Slavko Jovanović se branio istinom. On je jedini koji je dao izjavu pred tužiocem u fazi israge, ne znajući optužbe, dakle nije imao kada da smišlja neku lažiranu odbranu”, rekao je Drinić.

On je ponovio da su saznanja svjedoka Optužbe bila posredna i ocijenio njihove iskaze kao “pristrasne i razumljivo motivisane željom da se utvrde krivci”.

Na ovo ročište nije pristupio branilac Steve Jovanovića, pa će završna riječ njegove Odbrane biti iznesena 1. oktobra.

Denis Džidić