Članak

Milunić i ostali: Samoranjavanje u Zecovima

9. Septembra 2016.17:10
Svjedok Tužilaštva BiH je ispričao kako je prilikom akcije u Zecovima, nedaleko od Prijedora, u ljeto 1992. godine čuo paljbu, ali nije vidio otpor niti našao naoružanje.

Predrag Miladinović, nekadašnji pripadnik rezervnog sastava policije, kazao je da je noć uoči akcije komandir Radomir Stojnić držao sastanak na kojem je rekao da se u Zecovima nalaze ilegalno naoružane “Zelene beretke” te da se treba izvršiti pretres i uzeti to naoružanje.

On je pojasnio da je s još nekim kolegama ujutro krenuo od Doma u Rasavcima kod Prijedora, a da su dio kolega zatekli nekih 300 do 500 metara ispod Zecova. Kako je naveo svjedok, tu je komandir kazao, ukoliko nađu nekog od pripadnika “Zelenih beretki” ili navodnog vođu Hilmu Hopovca kod kuće, da ga dovedu kod njega.

Miladinović je rekao da je krenuo sa svojom grupom te da nije pronašao Hopovca kod kuće.

“Odatle smo nastavili prema džamiji i pretresali ostale kuće”, kazao je svjedok, dodavši da nisu našli oružje, niti naišli na otpor.

Svjedok je istakao da nisu izdvajali grupe stanovnika, ali da im jesu rekli da idu do vijadukta, te da žene i djeca mogu ostati. Objasnio je da to nije bilo naređeno njemu, nego da je to usput čuo. Tokom kretanja, izjavio je svjedok, čula se pucnjava sa svih strana.

Prema njegovim riječima, s kolegom je stigao do škole, gdje nije bilo nikoga, a kolega je ušao u školu. On se prisjetio da je u jednom trenutku naišao Rade Četić s još nekoliko osoba, te da misli da je Četić zapucao, ali je ostavio mogućnost da je neko drugi mogao pucati.

Odgovarajući na pitanja Odbrane Radovana Četića, svjedok je rekao da nije sto posto siguran da je optuženi pucao, te dodao da u tom trenutku tu nije bilo civila ili zarobljenika.

Miladinović je kazao da se nastavio kretati te da je kod jedne kuće, prilikom prebacivanja puške iz ruke u ruku, sâm sebe ranio.

Krećući se dalje, kako je posvjedočio, vidio je nekoliko tijela civila prije raskrsnice te jednu kuću kako gori, a da je vojsku i policiju, kao i muškarce, žene i djecu, vidio niže, kod vijadukta. Dodao je da je vidio i dva autobusa te sanitetska vozila.

Na pitanje da li je saznao šta se desilo u zaseoku Gradina, svjedok je odgovorio da je “čuo da su tamo neka djeca pobijena”, ali da nema saznanja ko je to učinio.

Za ubistva, mučenja, seksualno nasilje, uništavanje i oduzimanje imovine stanovnika sela Zecovi u julu 1992. godine, optuženi su Dušan Milunić, Radomir Stojnić, Radovan Četić, Duško Zorić, Zoran Stojnić, Željko Grbić, Ilija Zorić, Zoran Milunić, Boško Grujičić, Ljubiša Četić, Rade i Uroš Grujčić, Zdravko Antonić i Rajko Gnjatović.

Prema optužnici, Milunić je bio komandir Rasavačke čete 6. bataljona 43. brigade Vojske Republike Srpske (VRS), Radomir Stojnić komandir Rezervne stanice milicije Rasavci, a Radovan Četić predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) i Kriznog štaba za selo Rasavci. Ostali su bili pripadnici Rasavačke čete, milicije te drugih formacija.

U unakrsnom ispitivanju Miladinović je rekao da nema saznanja da je Radomir Stojnić naredio da se uklone tijela s područja Zecova i Gradine i prenesu na nepoznatu lokaciju, te da mu Radovan Četić nikada nije izdavao neke naredbe, instrukcije ili uputstva.

Suđenje će se nastaviti 16. septembra.

Lamija Grebo