Članak

Presuda Draganu Glogovcu krajem septembra

8. Septembra 2016.16:12
Odbrana je u završnim riječima zatražila da Sud BiH oslobodi Dragana Glogovca optužbi za zločine nad civilima i ratnim zarobljenicima na području Zavidovića, a Sudsko vijeće je zakazalo presudu za 26. septembar.

Advokat Slobodan Cvjetić je kazao kako smatra da je Tužilaštvo BiH pogriješilo optuživši Glogovca za dva krivična djela – za zločine nad civilima i ratnim zarobljenicima, pojasnivši da su sve žrtve iz optužnice civili, jer su i sami svjedoci Optužbe negirali da su bili zarobljeni u bilo kakvom vojnom angažmanu.

“Čak su i svjedoci Tužilaštva, Besir Softić i Lužić Sedin, navedeni u optužnici kao ratni zarobljenici, naveli da su bili obučeni u civilnu odjeću”, kazao je Cvjetić.

Dodao je da je bilo nepotrebno optužiti Glogovca i u tri tačke optužnice, kazavši da se treća tačka odnosi na svjedoke Tužilaštva od kojih niti jedan nije teretio optuženog za maltretiranje, osim “Lužić Osmana koji je to pokušao na glavnom pretresu, iako je u četiri ranije izjave izostavio spominjanje Dragana Glogovca”.

“Prve dvije tačke se odnose na braću Memčić i ostaje nejasno zašto su razdvojene. (…) Memčić Ahmedin i Zuhdija ne poznaju Glogovca. Oni navode da je on predratni policajac, iako iz materijalnih dokaza proističe da je već u decembru 1984. zaključen njegov policijski staž”, kazao je branilac, dodavši da su to potkrijepili i svjedoci Odbrane koji su kazali da je optuženi radio kao taksista.

Glogovca optužnica tereti da je od juna do kraja avgusta 1992. godine, s drugim pripadnicima Vojske Republike Srpske (VRS), nanosio tešku fizičku i psihičku bol civilima i ratnim zarobljenicima zatvorenim u podrumu Lovačkog doma “Franjo Herljević” u Kamenici (općina Zavidovići).

Odbrana Glogovca tvrdi da on nije bio u Kamenici u periodu za koji ga tereti optužnica.

“Predlažem da ga sud u cjelosti oslobodi optužbi”, istakao je Cvjetić.

Optuženi Glogovac je rekao da “stvarno nije kriv” i da se pridružuje završnim riječima svog advokata.

Sud će presudu izreći 26. septembra.

Džana Brkanić