Članak

Glogovac: Zatražena osuđujuća presuda

1. Septembra 2016.17:00
Tužilaštvo BiH je u završnim riječima istaklo da je dokazalo da je Dragan Glogovac kriv za zločin protiv ratnih zarobljenika i civila počinjen na području Zavidovića.

Tužilac Sedin Idrizović je kazao da je Državno tužilaštvo van svake sumnje dokazalo sve tačke optužnice protiv bivšeg pripadnika Vojne policije Operativne grupe “Doboj” Devetog bataljona Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske (VRS).

Glogovca optužnica tereti da je od juna do kraja avgusta 1992. godine, s drugim pripadnicima Vojske Republike Srpske (VRS), nanosio tešku fizičku i psihičku bol civilima i ratnim zarobljenicima zatvorenim u podrumu Lovačkog doma “Franjo Herljević” u Kamenici.

“O tome su nedvojben iskaz dali svjedoci Ahmedin i Zuhdija Memčić, koji su kao civili zarobljeni dok su brali borovnice i koji su odvedeni u dom u Kamenici, gdje ih je tukao optuženi sa drugim vojnicima”, naveo je tužilac.

Idrizović je podsjetio da je svjedok Ahmedin Memčić detaljno opisao kako ga je optuženi tukao gumenom palicom po raznim dijelovima tijela, psujući mu balijsku majku, a da je Zuhdija Memčić posvjedočio da ga je Glogovac nastavio tući čak i kad je pao na tlo.

“Prema njihovim riječima, on ih je udarao na jedan specifičan način, sa otvorenim dlanovima obje ruke istovremeno po ušima, usljed čega su gubili sluh, a i danas osjećaju posljedice”, rekao je Idrizović.

Prema Tužilaštvu, ova dva svjedoka su dala vjerodostojne iskaze, koji su se logički nadovezivali i na iskaze bivših pripadnika VRS-a, koji su također govorili o zatvorenicima u podrumu Lovačkog doma “Franjo Herljević”.

“Nedjeljko Ubiparipović je kazao da je među zatvorenicima u domu prepoznao Ahmedina iz Begovog hana i da je vidio kako ih vojnici tuku. On je također naveo da se pričalo da ih je i Dragan Glogovac tukao”, naveo je Idrizović.

On je istakao da je tokom suđenja svjedoku Osmanu Lužiću Odbrana prezentovala fotoalbum u kome nije bilo optuženog, te da stoga ne čudi što ga svjedok nije mogao tu prepoznati. Tužilac je napomenuo da je svjedok prepoznao optuženog na glavnom pretresu.

Osvrćući se na ostale dokaze Odbrane, Idrizović je kazao da ničim nisu ugrozili svjedoke niti dokaze Tužilaštva.

“Odbrana nije dokazala alibi i to da Glogovac nije bio u inkriminisanom periodu u Kamenici. Svjedoci Odbrane su vidno dobro pripremljeni. Neki su znali i tačne datume kad je odlazio i vraćao se u Kamenicu, bez da su ti datumi uopće bitni, naročito nakon više od 20 godina. Sve su to činili kako bi popravili krivično-pravni status optuženog”, kazao je tužilac.

Idrizović je zatražio da sud donese osuđujuću presudu.

Odbrana će završne riječi iznijeti na ročištu zakazanom za 8. septembar.

Džana Brkanić