Članak

Oslobođen Jovan Popović

4. Maja 2016.12:00

This post is also available in: English

Sud BiH oslobodio je Jovana Popovića optužbe za zločin protiv čovječnosti počinjen na području Višegrada 1992. godine.

Predsjedavajući Sudskog vijeća Staniša Gluhajić rekao je da je Popović oslobođen optužbi da je 1992. učestvovao u nezakonitom hapšenju i odvođenju civila iz mjesta Rodića Brdo, kojima se od tada gubi svaki trag.

“Nakon izvršene analize, Vijeće nije moglo van razumne sumnje utvrditi da je optuženi Popović učinio djela koja su mu optužnicom stavljaju na teret”, rekao je Gluhajić.

Sudsko vijeće smatra da Tužilaštvo BiH nije uspjelo dokazati da je Popović bio mobiliziran u bilo kojoj vojnoj ili paravojnoj formaciji. Prema riječima Gluhajića, Odbrana je dokazala da je Popović bio mobiliziran u Vojsku Republike Srpske (VRS) nekoliko mjeseci nakon događaja navedenih u optužnici.

Svjedoci koji su inkriminisali Popovića, prema Sudskom vijeću, nisu bili na licu mjesta i iskaze su bazirali na onom što su čuli, a u većini su bili proturječni.

Iskaz svjedokinje S-1, koja je posvjedočila da joj Popović rekao da joj je sin mrtav i da ga je odnijela Drina, prema Gluhajiću je proturječan iskazima ostalih svjedoka koji su ispitivani na iste okolnosti.

Gluhajić je podsjetio na iskaz Jusufa Koraća, koji je rekao da je kroz otvor na tavanu kuće vidio optuženog Popovića kako mu odvodi polubrata Rešada Mucovskog. Vijeće smatra da se i iskaz ovog svjedoka razlikuje od ranijih izjava u kojima je govorio da je za odvođenje samo čuo.

Zaštićeni svjedok S-4, koji je bio na licu mjesta za vrijeme odvođenja Huse Delibašića je, kako tvrdi Sudsko vijeće, potvrdio da je optuženi došao u kuću odvedenog tek nakon dolaska Milana Lukića koji je bio na čelu vojnika koji su izvršili hapšenja i odvođenja civila iz Rodića Brda.

Haški tribunal je Milana Lukića osudio na doživotnu kaznu zatvoru zbog zločina u BiH.

Iskaz svjedokinje S-6, koja je prvo rekla da joj je optuženi Popović “davao pušku i govorio da ga ubije jer nije mogao spasiti Fadila Zukića”, Sudsko vijeće smatra kontradiktornim jer je kasnije izjavila da joj je optuženi prijetio da će nju ubiti.

Sudsko vijeće smatra da nije utvrđeno da je Popović učestvovao u nezakonitom oduzimanju robe iz kuća u Rodića Brdu jer Tužilaštvo nije iznijelo dokaze o kojoj i čijoj je robi riječ.

Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe.

Srđan Kureljušić


This post is also available in: English