Odbrana Jovana Popovića traži oslobađajuću presudu

13. Aprila 2016.00:00
Odbrana Jovana Popovića zatražila je u završnim riječima oslobađajuću presudu, navodeći da tokom suđenja nije dokazano da je počinio zločine u Višegradu.

Branitelj optuženog Nenad Rubež rekao je da Tužilaštvo nije dokazalo da je Popović u junu 1992. godine učestvovao u nezakonitom hapšenju civila u naselju Rodića Brdo, odakle su odvedeni u policijsku stanicu, gdje im se gubi svaki trag.

Prema Odbrani, jedan od propusta u optužnici je što nije definirano da li je Popović bio civil ili vojnik u vrijeme kada su počinjena ova djela.

Rubež je rekao da je dokaz Tužilaštva, vojna knjižica optuženog, dokazala da je Popović mobilisan tek 8. augusta 1992. godine što, kako tvrdi, znači da nije mogao učestvovati u nezakonitom hapšenju i odvođenju civila ranije te godine.

Prema Rubežu, optuženi se samo u određenim situacijama nalazio na istom mjestu.

Optužnica tereti Popovića da je bio u grupi vojnika predvođenih Milanom Lukićem, kojeg je Haški tribunal osudio na doživotni zatvori zbog zločina u Višegradu.

Grubež je istakao da se Popović kao običan civil u tom periodu nije mogao suprotstaviti paravojnim formacijama Milana Lukića, iako je to, kako je naveo branilac, prema iskazima svjedoka Odbrane, u nekoliko navrata pokušao.

Branitelj je podsjetio na iskaz svjedokinje Mubine Zukić koja je rekla da su dolazile paravojne formacije i odvodile civile iz Rodića Brda. Ona je kazala da je vidjela odvođenje Fadila Zukića, kojeg su odveli trojica muškaraca u plavim odorama, te da nije vidjela Jovana Popovića.

Odbrana je ukazivala i na kontradiktornost pojedinih svjedočenja, te ocijenila da su neki svjedoci iznosili zaključke i ono što su čuli od nekoga.

Prema riječima Rubeža, gubitak bliskih osoba naveo je mnoge od oštećenih da neosnovano optužuju pojedince, što je u ovom slučaju, kako tvrdi, Tužilaštvo iskoristilo.

Presuda će biti izrečena 4. maja.

Srđan Kureljušić