Avdović i Vintila osuđeni za zločine u “Viktor Bubnju”

26. Februara 2016.00:00
Sud BiH osudio je Ramiza Avdovića na tri, a Iulian-Nicolaea Vintilu na dvije godine zatvora za zločine počinjene u nekadašnjoj kasarni “Viktor Bubanj” u Sarajevu.

This post is also available in: English

Oni su proglašeni krivim da su od kraja juna do kraja novembra 1992. nečovječno postupali prema civilima srpske nacionalnosti u bivšem vojnom zatvoru – kasarni “Viktor Bubanj”.

“Vijeće je pažljivo i svestrano cijenilo sve dokaze, te utvrdilo da su optuženi počinili radnje navedene u osuđujućem dijelu presude. (…) Vijeće je utvrdilo da je riječ o civilima”, navela je predsjedavajuća Željka Marenić.

Avdović je osuđen da je, kao komandir straže, vršio i nije poduzeo ništa da spriječi nečovječno ponašanje stražara Kemala Dautovića i drugih prema civilima – Jovi Elezu, zaštićenim svjedocima MB-1 i A, te drugima.

Prema presudi, Avdović je u hodniku bivše kasarne premlaćivao zatvorenika Ljubomira Drakula, nogama i rukama, uz to ga vrijeđajući. Vijeće je navelo da iskaz ovog oštećenog nije ničim doveden u sumnju.

Vintila je kao kuhar, a kasnije stražar, proglašen krivim da je polovinom novembra 1992. u kasarni bezrazložno, šakom i nogama obuvenim u vojničke čizme, udarao zatvorenika Željka Kljajića, natjeravši ga da potom iz WC šolje čisti izmet golim rukama.

Također je osuđen i za udaranje zatvorenika Slobodana Gutaja u ćeliji broj 12.

“Jasno je da su premlaćivanja od strane pojedinih stražara vršena svakodnevno. (…) Vijeće je poklonilo vjeru iskazima niza oštećenih, koji su na istovjetan način opisali okolnosti i način na koji su udarani”, navela je Marenić.

Avdović i Vintila su po šest tačaka optužnice oslobođeni optužbi zbog nedostatka dokaza.

Kako je rečeno, Avdović se, kao komandir straže na petom spratu Okružnog zatvora u Sarajevu, oslobađa optužbi da je nečovječno postupao prema Dragomiru Pejoviću i Željku Kljajiću. Također je oslobođen optužbi za odvođenje zatvorenika na radove.

Vintila je oslobođen optužbi da je tukao Milorada Šekaru.

Kao olakšavajuće okolnosti, između ostalog, Vijeće je cijenilo raniji život i porodični status optuženih, krivičnu odgovornost i hijerarhijski položaj u inkriminisanom periodu, a nisu nađene otežavajuće okolnosti.

Vijeće je odbilo optužbe što se odnose na Besima Muderizovića, koji je preminuo za vrijeme suđenja.

Odbijena je optužba i u dijelu u kom Tužilaštvo BiH tereti Avdovića da je zajedno s drugim osobama učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu, čiji je zajednički cilj bilo zatočenje civila srpske nacionalnosti iz Sarajeva u nehumanim uslovima u kasarni.

Odbačena je optužba da su Avdović i ostali učestvovali u uspostavljanju i održavanju sistema zlostavljanja civila srpske nacionalnosti, koji su protivzakonito zatvarani u Centralnom zatvoru i bivšoj kasarni.

Avdović i Vintila su oslobođeni plaćanja naknade troškova postupka, a oštećeni sa imovinskopravnim zahtjevom upućuju se na parnicu.

U kaznu zatvora Avdoviću je uračunato i vrijeme provedeno u pritvoru u trajanju od pola godine, a njemu i Vintili produžene su mjere zabrane.

Na ovu prvostepenu presudu je dozvoljena žalba. Suđenje u ovom predmetu počelo je u martu 2012. godine.

Džana Brkanić


This post is also available in: English