Audio zapisi

Priznanje za učešće u ubistvima na Branjevu

27. Januara 2016.06:04
“Ja ne razumijem šta je genocid.

Meni je advokat pričao, ali nikad nisam razumio šta je genocid. Časni sude, ja priznajem da sam 16. jula učestvovao u ubistvima civila na rejonu Branjevo. Žao mi je tih ljudi. Još prije hapšenja sam odlučio da priznam krivicu.”

Sud BiH odbio je priznanje krivice Vlastimira Golijana za učešće u genocidu u Srebrenici.

Obrazlažući odluku, predsjedavajuća Sudskog vijeća Mira Smajlović je istakla da ta izjava mora biti potpuna i da optuženi treba priznati činjenični opis, kao i pravnu kvalifikaciju.

Golijan, bivši pripadnik Desetog diverzantskog odreda je 8. septembra 2010. na ročištu o izjašnjenju o krivnji priznao da je sudjelovao u genocidu u Srebrenici, te je tada kazao da je razumio optužnicu.

Nakon okončanog postupka, Sud BiH je Golijana osudio na 15 godina zatvora za strijeljanje grupe od oko 800 muškaraca na Branjevu.