Audio zapisi

Prihvatanje krivice za zločine počinjene na području Rogatice

27. Januara 2016.06:02
– Na kraju da vas pitam, da li vi potpisivanjem ovog sporazuma priznajete da ste počinili krivično djelo zločin protiv čovječnosti...

…iz člana 172. Krivičnog zakona BiH, a upravo na način kako je to činjenično opisano i navedeno u izmijenjenoj optužnici Tužilaštva BiH, broj KT RZ… iz 17.12.2009. godine, a opisano u tačkama od jedan do šest? (Mira Smajlović, sutkinja Suda BiH)

– Prihvatam, Časni sude.

Stojan Perković je osuđen na 12 godina zatvora zbog učešća u ubistvima, premlaćivanjima, progonu i prisilnim nestancima civila u selima Surovi, Mesići i Varošište (općina Rogatica). Proglašen je krivim i za silovanje zaštićene svjedokinje X1 počinjeno tokom 1992. godine.

Presuda je donesena nakon sto je optuženi potpisao sporazum sa Tužilaštvom BiH u decembru 2009. godine.