Audio zapisi

Likvidacije u Drvaru

27. Januara 2016.05:57
– Čini mi se da je bilo upitanju muž i žena, sin i snaha, i još jedno ili dva lica...

Krenulo se tim asfaltnim putem od Kamenice prema Trubaru. Međutim, kad se skrenulo s asfaltnog puta, jedno po jedno je lice izvođeno i tu je likvidirano.
S tim što sigurno znam, jer sam to vidio, da je jedno lice likvidirao Slobodan Šobota, a jedno Zoran Knežević.
– A ostale?
– Ostale upravnik.
– Koji upravnik?
– Upravnik Dronjak.”

Dragan Rodić je u oktobru 2010. priznao krivnju za zločine počinjene na području Drvara, nakon čega je osuđen na osam godina zatvora. Pred Sudom BiH je kazao da mu je u oktobru 1993. upravnik Ratko Dronjak naredio da iz logora Kamenica izvede pet ili šest zatvorenika, koji su poslije likvidirani.

Rodić, bivši stražar u mjestima zatočenja u Drvaru, prvobitno se teretio skupa sa Ratkom Dronjkom, nekadašnjim upravnikom i komandantom logora Kamenica i zatvora u školi “Slavko Rodić”, za učešće u mučenjima, ubistvima, premlaćivanjima i drugim nečovječnim djelima počinjenim u periodu od 1992. do 1995. godine.
Dronjak je presudom Apelacionog vijeća Suda BiH osuđen na 15 godina zatvora.