Audio zapisi

Izvinjenje za učinjeno zlo

27. Januara 2016.06:00
“Izvinjavam se još jednom i kajem se za zla koja sam činio ljudima, tj.

žrtvama mojih nedjela.”

Miroslav Anić, nekadašnji pripadnik Jedinice za posebne namjene “Maturice” Hrvatskog vijeća obrane, priznao je krivicu za učešće u ubistvima civila u selima Grahovica i Han-Ploča (općina Kiseljak) u junu 1993., kao i učešće u napadu na selo Stupni Do (općina Vareš) u oktobru 1993. godine, kada je ubijeno 38 civila. Sud BiH ga je osudio na 15 godina zatvora.