Članak

Žalbe na presudu za ubistva kod jame Paklenik

2. Juna 2015.00:00
Tužilaštvo BiH i Odbrana iznijeli su žalbe na presudu Predragu Milisavljeviću, Milošu Panteliću i Ljubomiru Tasiću za zločine počinjene nad civilima iz Višegrada.

This post is also available in: English

Tužilaštvo BiH je od Apelacionog vijeća tražilo potvrđivanje osuđujućeg dijela i obnovu suđenja za oslobađajući dio presude, dok su Odbrane iznijele suprotan prijedlog.

Tužilac Dževad Muratbegović se žalio na dio presude kojom je Tasić oslobođen optužbi za učešće u prisilnom preseljenju civila koji su Višegrad napustili konvojem 14. juna 1992. godine.

Prema riječima tužioca, Tasić je kazao muslimanima mjesne zajednice Dobrun da se sprema etničko čišćenje i da će vojnici, kada dođu, ubiti one koje nađu. Rekao im je, kako je dodao Muratbegović, da moraju napustiti kuće i da sa sobom ponesu lične stvari. Tužilac je naveo da je Tasić, kao komandant čete Višegradske brigade Vojske Republike Srpske (VRS), bio uticajna osoba.

“Izigrao je povjerenje bošnjačkog naroda koje su imali u njega i slijepo mu vjerovali”, kazao je Muratbegović i dodao kako se Tasićeve riječi mogu smatrati naređenjem.

Odbrana je navela kako je prvostepeno vijeće pravilno zaključilo da Tasić nije izdao nikakvu naredbu, te da je civilima savjetovao da idu jer ih nije mogao zaštiti. Braniteljica Mirsada Beganović-Žutić neosnovanom je ocijenila tvrdnju da je Tasić bio uticajan, te rekla kako on nikome nije bio nadređen u vrijeme konvoja.

Dan kasnije, 15. juna, kako je navedeno u presudi, izdvojeni muškarci iz konvoja su odvezeni do jame Paklenik, a 48 je ubijeno, zbog čega su Milisavljević i Pantelić dobili po 20 godina zatvora. Tužilac je dodao da je prvostepeno vijeće donijelo pravilan zaključak za ovaj zločin, ali je zatražio strožije kazne. Odbrane Milisavljevića i Pantelića su za ovaj dio presude rekle da je nerazumljiv.

Ključni svjedoci protiv Milisavljevića su bili zaštićeni svjedok M-7 i Ferid Spahić, koji je preživio strijeljanje, a kojima je Sudsko vijeće poklonilo vjeru.

“Dakle, samo na dijelovima tih iskaza, koji idu na štetu Milisavljeviću”, rekao je njegov branilac Dragiša Mihajlović, te dodao kako se na tim iskazima nije mogla izreći osuđujuća presuda.

On je pojasnio da su njihovi iskazi kontradiktorni, a da je svjedok Spahić kazao kako je zaštićeni svjedok M-7 učestvovao u premlaćivanju i vezivanju muškaraca prije odvođenja kod jame Paklenik.

Posebno se osvrnuo na Spahićev iskaz iz septembra 1992. godine, u kojem je naveo imena i prezimena ljudi koji su pratili konvoj do jame Paklenik, ali među njima, kako je rekao branilac, nema Milisavljevića. Dodao je kako dokazi pokazuju da pripadnici specijalnog voda Višegradske brigade kojem je bio pripadao Milisavljević nisu bili u pratnji konvoja.

Prema riječima branioca Nenada Rubeža, Pantelić je osuđen samo na osnovu “sumnjivog iskaza” zaštićenog svjedoka M-7.

“Spahić ga je identifikovao da je učestvovao u ubistvima”, rekao je Rubež, te dodao kako postoje mnoge kontradiktornosti u iskazima ovog svjedoka.

Zbog nedostatka dokaza, Pantelić je oslobođen optužbi da je u maju i junu 1992. godine učestvovao u hapšenju, mučenju i uništavanju imovine u selima oko Višegrada, a žalbe Tužilaštva BiH na ove tačke optužnice, Odbrana je ocijenila neosnovanim.

Odluku o žalbama će Apelaciono vijeće Suda BiH donijeti naknadno.

Amer Jahić


This post is also available in: English