Članak

Ozbiljno ugroženo procesuiranje ratnih zločina

24. Aprila 2015.00:00
Procesuiranje predmeta ratnih zločina u sudovima i tužilaštvima BiH ozbiljno je ugroženo ove godine jer još uvijek nije usvojena Strategija reforme sektora pravde.

This post is also available in: English

Ovo je izjavio Milorad Novković, predsjednik Nadzornog odbora za praćenje provođenja Državne strategije za procesuiranje ratnih zločina, na sastanku koji je održan u Tuzli.

“Implementacija Strategije za procesuiranje ratnih zločina ozbiljno je ugrožena. Prošle godine potpisan je memorandum između BiH i Delegacije Evropske unije koji jasno definira da druga tranša sredstava IPA fondova neće biti uplaćena ako se ne usvoji Strategija za reformu sektora pravde”, pojasnio je Novković.

Prema njegovim riječima, ispred pravosudnih institucija se ulažu maksimalni napori da dođe do usvajanja Strategije, pa je i ovaj sastanak posljednja poruka da nam je ostalo još par sedmica. Novković vjeruje da će svi koji su uključeni u ovaj proces naći zajednički jezik.

Slobodan Zec, pomoćnik ministra u Ministarstvu pravde Republike Srpske (RS), kazao je da su prošle godine upozorili državno Ministarstvo pravde o kojim problemima i konsekvencama će biti riječ jer su preuranjeno djelovali.

“Oni su neusvojen tekst Strategije na nivou BiH poslali Ministarstvu pravde Federacije BiH i pravosudnoj komisiji Brčko Distrikta. Nije problem u nama. Mi kao Ministarstvo pravde RS-a smo u proces ušli zajedno sa ostalima. Tekst Strategije trebao se usvojiti na svim nivoima, te usaglasiti. Nisu ispoštovani svi principi RS-a”, smatra Zec.

Zbog novonastale situacije, sudovi i tužilaštva nisu u mogućnosti da isplate plate sudijama, tužiocima i stručnom osoblju zaposlenom u okviru projekta, kao ni da obezbijede potrebna materijalna sredstva.

“Imamo 22 uposlenika i pokušali smo uraditi što je u našoj moći. Ipak, ovo je političko pitanje”, kazao je Goran Salihović, glavni tužilac u Tužilaštvu BiH.

Osim predstavnika pravosudnih institucija koji su obuhvaćeni projektom i članova Nadzornog odbora za provođenje Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, na sastanku u Tuzli su bili predstavnici institucija nadležnih za usvajanje Strategije za reformu sektora pravde, kao i međunarodnih organizacija.

Admir Muslimović


This post is also available in: English