Članak

Žalbe na osuđujuću presudu Lukiću i Adamoviću

18. Septembra 2014.00:00
Odbrane nepravomoćno osuđenih Boška Lukića i Marka Adamovića za zločine na području Ključa počinjene u ljeto 1992. godine zatražile su od Trećestepenog vijeća Državnog suda da donese oslobađajuću presudu.

This post is also available in: English

Iznoseći žalbu na osuđujuću presudu, branilac Husein Mušić je rekao kako mu nije jasno zbog čega je Apelaciono vijeće donijelo zaključke suprotne od prvostepenog vijeća koje ih je 2011. oslobodilo krivice.

“Presudu smatramo nepravičnom. Lukić nije bio očevidac niti izvršilac”, rekao je Mušić.

Lukić je osuđen na 14 godina zatvora, a Adamović na 22 godine. Drugostepeno vijeće je 2013. utvrdilo da su Lukić, u svojstvu komandanta Opštinskog bataljona Teritorijalne odbrane (TO), a Adamović, kao komandant Komande odbrane grada, bili učesnici udruženog zločinačkog poduhvata čiji je cilj bio progon nesrpskog stanovništva.
 
U okviru ovog progona je ubijeno više od 150 bošnjačkih civila, te su vršena nezakonita zatvaranja, premlaćivanja i druga nečovječna djela.

Lukić nije bio na ovom ročištu, a za njim je raspisana međunarodna potjernica nakon izricanja drugostepene presude.

Adamović, koji se nalazi u pritvoru, u žalbi je kritikovao optužnicu Tužilaštva BiH, navodeći da su tačni samo njegovi lični podaci.

“Marko Adamović nije počinio nikakav zločin”, rekao je Adamović.

Njegov branilac Branko Gudalo je, pored oslobađajuće presude, zatražio od trećestepenog vijeća da postupak vrati drugostepenom vijeću na ponovno odlučivanje.

Žalbe branilaca je tužiteljica Džemila Begović ocijenila paušalnim i da nisu utemeljene na arugmentima, te je zatražila potvrđivanje drugostepene presude.

Sudska odluka će biti naknadno donesena.

Amer Jahić


This post is also available in: English