Članak

Adamoviću i Lukiću 36 godina – moguće hapšenje

20. Decembra 2013.00:00
Sud BiH je osudio Marka Adamovića na 22, a Boška Lukića na 14 godina zatvora za zločine počinjene u Ključu u ljeto 1992. godine.

This post is also available in: English

Optuženi se nisu pojavili na izricanju presude, a Apelaciono vijeće im je odredilo pritvor.
 
Apelaciono vijeće je utvrdilo da su Lukić, u svojstvu komandanta Opštinskog bataljona Teritorijalne odbrane (TO), a Adamović, kao komandant Komande odbrane grada, bili učesnici udruženog zločinačkog poduhvata čiji je cilj bio progon nesrpskog stanovništva.
 
U okviru ovog progona je ubijeno više od 150 bošnjačkih civila, te su vršena nezakonita zatvaranja, premlaćivanja i druga nečovječna djela.
 
“Optuženi Lukić i Adamović su po svojim funkcijama, zajedno sa Vinkom Kondićem, koji je bio načelnik Stanice javne bezbjednosti (SJB) Ključ, bili članovi Kriznog štaba koji je bio najznačajniji organ vlasti i koji je rukovodio pripremom naoružavanja srpskih jedinica, kao i njihovim rukovođenjem na terenu”, kazala je Azra Miletić, predsjedavajuća Apelacionog vijeća.
 
Lukić i Adamović su proglašeni krivima za nezakonito hapšenje civila Bošnjaka i Hrvata 27. maja 1992. godine, njihovo premlaćivanje i zatvaranje u zgradu SJB-a u Ključu, kao i za napad na selo Velagići početkom juna, nakon kojeg su vojno sposobni muškarci zatvoreni u obližnju školu, a potom je njih najmanje 78 ubijeno.
 
Istog dana, kako stoji u presudi, pripadnici srpskih snaga, među kojima je bio i optuženi Adamović, ušli su u selo Prhovo, te ubili preko 40 osoba.
 
Apelaciono vijeće je osudilo Lukića i Adamovića i za učešće u napadima na nebranjena sela Pudin Han, Peći, Donja Sanica, Ramići, tokom kojih je došlo do nezakonitih hapšenja, zatvaranje, te ubistva civila.
 
“Uloga Lukića i Adamovića je bila sve samo ne marginalna. Lukić već od početka godine vrši planiranja, organizovanje srpskog TO-a i raspoređuje naoružanje jedinicama koje će kasnije vršiti zločine, dok Adamović tokom juna 1992. godine informiše Krizni štab o brojnim operacijama na terenu”, navela je Miletić.
 
Ona je dodala da su Lukić i Adamović djelovali sa umišljajem, te značajno doprinijeli sistematskom progonu nad nesrpskim stanovništvom.
 
Lukić i Adamović su oslobođeni krivice da su 10. jula 1992. učestvovali u ubistvima preko 200 civila u blizini Donjih Biljana, kao i za sistematično rušenje katoličkih i muslimanskih vjerskih obilježja na području Ključa.
 
“Ova djela prate isti obrazac, ali s obzirom da su se desila nakon formiranja Vojske Republike Srpske (VRS) na području opštine Ključ, kada je uloga optuženih već počela slabiti, ne mogu se dovesti u direktnu vezu sa njima”, rekla je Miletić.
 
Govoreći o visini kazni, sutkinja Miletić je kazala da su kao otežavajuće okolnosti cijenjeni veliki broj žrtava i posljedice koje su za preživjele “trajne, nesagledive i ne jenjavaju s vremenom”, dok je kao olakšavajuću okolnost Apelaciono vijeće cijenilo starost Lukića i Adamovića.
    
Prvostepenom presudom iz marta 2011., Sud BiH je oslobodio Lukića i Adamovića krivice. Apelaciono vijeće je ukinulo ovu presudu i naredilo obnovljeno suđenje, koje je počelo u martu ove godine.
 
Optuženi se mogu žaliti na današnju presudu s obzirom da su u prvostepenom postupku bili oslobođeni.

Denis Džidić


This post is also available in: English