Članak

Dronjak: Žalbe na presudu

22. Februara 2013.00:00
Pred Apelacionim vijećem Suda BiH, Tužilaštvo i Odbrana su iznijeli žalbe na nepravomoćnu presudu Ratku Dronjku, prema kojoj je osuđen na 15 godina zatvora zbog zločina u Drvaru.

This post is also available in: English

Žaleći se na visinu kazne, tužiteljica Džemila Begović je zatražila da se presuda preinači, te da Dronjak bude osuđen na najmanje 30 godina zatvora zbog zločina u logoru “Kamenica” i  školi “Slavko Rodić” u Drvaru.

Branilac Slobodan Perić je zatražio oslobađajuću presudu, daleko blažu sankciju ili ponovno suđenje.

Tužiteljica je rekla da je prvostepeno vijeće ublažilo kaznu, iako za to nije imalo opravdanje.

“Na zvjerski način je ubijeno 45 lica (…) Monstruozno je ponašanje optuženog prema zatočenicima. Hladnokrvno je ubio jednog, utvrdio je Sud”, rekla je Begović, dodavši da su u logoru “Kamenica” preživjeli zatočenici bili izloženi patnjama.

Dronjak je nepravomoćnom presudom osuđen zbog uspostavljanja sistema zatvaranja i zlostavljanja zatočenih Hrvata i Bošnjaka u školi “Slavko Rodić” i logoru “Kamenica”. Kako je navedeno u presudi, stražari su zatočenike svakodnevno maltretiranli, a počinjena su i ubistva.

On je oslobođen krivice za dvije tačke optužnice po kojima je bio optužen za ubistvo nekoliko zatočenika koji su bili izvedeni iz logora “Kamenica”.

Prema riječima tužiteljice, prvostepeno vijeće je kao olakšavajuću okolnost uzelo saradnju optuženog, te njegovo zdravstveno stanje. Ona je rekla da Dronjak nije sarađivao sa Tužilaštvom, te da je bez dokaza konstatovano njegovo teško zdravstveno stanje.

Branilac Perić je rekao da su instruisani svjedoci govorili o Dronjkovom ubistvu zatočenika.

Kako je naveo, zlostavljanja zatočenika u “Kamenici” su se dešavala u noćnim satima, kada Dronjak nije bio tu. On je dodao da optuženi nije odlučivao o hrani i ljekarskoj pomoći zatvorenicima.

Perić je kazao da je vještak utvrdio da je Dronjak 80-postotni invalid.

Tužiteljica Begović je u žalbi zatražila da Dronjak plati troškove suđenja u iznosu od najmanje 50 posto, jer njegovo imovinsko stanje nije loše, kako je Sud naveo u nepravmoćnoj presudi.

Ona je rekla da optuženi, zajedno sa bratom, posjeduje kuću i deset hektara zemlje u Drvaru. Dronjak je rekao da zemljište i stara koliba nemaju novčanu vrijednost.

Apelaciono vijeće će o žalbama odlučiti naknadno.
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                  A.J.

This post is also available in: English