Članak

Aškraba: Odlučuje Trećestepeno vijeće

18. Januara 2013.13:43
Tužilaštvo BiH zatražilo je u trećestepenom postupku da Đorđislavu Aškrabi bude povećana kazna za zločine u Kalinoviku, dok je Odbrana predložila oslobađajuću presudu ili smanjenje sankcije.

This post is also available in: English

Žalbe Trećestepenom vijeću Suda BiH podnesene su nakon što je Aškraba u drugostepenom postupku u aprilu prošle godine osuđen na sedam godina zatvora, dok je u prvostepenom postupku u decembru 2009. oslobođen odgovornosti.

Tužilaštvo smatra da je Aškrabi izrečena neprimjerena kazna za djela za koja je proglašen krivim, odnosno za nezakonito držanje civila u logoru “Barutni magacin” i pomaganje u ubistvu 80 zatvorenika bošnjačke nacionalnosti.

“Mjera za kaznu je vjerovatno paralelna sličnim slučajevima. Činjenica da je presuđen za upravljanje logorom treba da nosi ovakvu kaznu, ali, po nama, uopšte nije valorizovana činjenica da je pomogao u ubistvu 80 ljudi”, istakao je tužilac Munib Halilović.

Prema njegovim riječima, nije se radilo o blažem obliku pomaganja, već o ključnom, jer ne bi “bilo ubistava da je Aškraba odbio predati zatvorenike”, za šta je “imao i sredstva i ljudstvo”.

“Javnost se može opravdano pitati šta je smisao postupka kada čuje kolika je kazna izrečena za pomaganje u ubistvu 80 ljudi”, rekao je Halilović.

Odbrana se žalila jer smatra da su prihvatanjem dva nova svjedoka u drugostepenom postupku povrijeđene odredbe postupka, kao i da u presudi nije objašnjeno kako je Sud zaključio da je Aškraba znao da će zatvorenici biti ubijeni.

“Svjedok Tužilaštva Đoko Andrić bio je samo dva dana stražar. Koliko on može da ima saznanja? Riječ je o starijem čovjeku koji je, na moje pitanje da li poznaje tužioca koji ga je dvije godine ranije ispitivao, rekao da se ne sjeća, a svjedočio je o događajima od prije 20 godina”, naglasio je branilac Radivoje Lazarević.

On je ocijenio da je za presudu ključna pozicija optuženog u “Barutnom magacinu”.

“Presuda kaže da je bio komandir straže i, kako stoji, djelimično je upravljao ‘Barutnim magacinom’. Formalnog akta o njegovoj poziciji nema (…) Aškraba je odlučivao o nabavci vode, rasporedu straže. On ni na koji način nije odlučivao o sudbini zatvorenih ljudi”, dodao je Lazarević.

Replicirajući na navode Odbrane, tužilac je rekao da je Aškraba i bez dva nova svjedoka trebao biti osuđen. Trećestepenom vijeću obratio se i optuženi.

“Po treći put izjavljujem da mi je žao tih ljudi i njihovih porodica, ali ja tu ama baš ništa nisam mogao učiniti”, kazao je Aškraba.

Trećestepeno vijeće, kojim predsjedava Redžib Begić, naknadno će donijeti odluku o žalbama.

Marija Taušan


This post is also available in: English