Članak

Dronjak: Tužilaštvo traži najmanje 30 godina zatvora

11. Maja 2012.12:36
U završnoj riječi na suđenju za zločine u Drvaru, Državno tužilaštvo istaklo je da je optuženi Ratko Dronjak, na poziciji upravnika zatočeničkog objekta u školi “Slavko Rodić” i logoru “Kamenica”, bio u organizovanom sistemu izvršavanja ratnih zločina.

This post is also available in: English

Tužiteljica Džemila Begović zatražila je od Suda BiH da, za zločine protiv čovječnosti i ratnih zarobljenika, Dronjka osudi na zatvorsku kaznu ne manju od 30 godina, smatrajući da ne postoje olakšavajuće okolnosti za optuženog.

“Aktivnosti Dronjka i njegovih podređenih predstavljaju nastavak napada. Ubijao je i dozvoljavao da se ubijaju civili. Mučio je i dozvolio da budu mučeni. Njegove radnje traju od početka do kraja rata”, kazala je tužiteljica Begović.

Ona je istakla da je u školi i logoru nekoliko desetina nesrpskih zatočenika ubijeno, a neki još uvijek nisu pronađeni.

“Ne samo što je aktivno doprinosio provođenju sistema, Dronjak je lično učestvovao u premlaćivanjima zatočenika, likvidaciji u logoru, van logora, ubacujući ih u jame i tako prikrivajući zločine”, kazala je tužiteljica.

Ona se pozvala na iskaze nekoliko svjedoka – među njima i Dragana Rodića, koji je priznao krivicu – koji su rekli da je optuženi Dronjak u logoru “Kamenica” ubio zatočenika Fikreta Begića pucajući mu iz pištolja u glavu.

Rodić, bivši stražar i komandir straže u logoru, koji je bio optužen s Dronjkom, osuđen je na osam godina zatvora.

Tužilaštvo smatra Dronjka odogovornim, između ostalog, i za smrt najmanje pet civila iz Kulen-Vakufa koji su bili zatvoreni u školi “Slavko Rodić”. Tužiteljica je kazala da ubijeni još nisu pronađeni.

“Po odobrenju Dronjka je dolazila policija i tukla ih, a pridružili su se i stražari”, navela je tužiteljica pozivajući se na Rodićev iskaz.

Dronjak je optužen da je tokom rata, na mjestu upravnika zatočeničkih objekata i logora u Drvaru, sa stražarima i pripadnicima Drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske (VRS) svjesno učestvovao u progonu nesrpskog civilnog stanovništva.

Optužen je za učešće u organizovanju nezakonitog zatvaranja civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti s područja Autonomne regije Krajina, koja je obuhvatala Ključ, Kupres, Sanski Most i druge gradove.

Na teret mu je stavljeno i učešće u uspostavljanju i održavanju sistema kažnjavanja i zlostavljanja civila i ratnih zarobljenika u školi “Slavko Rodić” i logoru “Kamenica”, u kojima su zatočenici mučeni, premlaćivani, ubijani i vođeni na prinudni rad.

Dronjkova Odbrana će završnu riječ iznijeti 17. maja.

Amer Jahić


This post is also available in: English