Članak

Zatražena bolja saradnja Suda i Tužilaštva BiH

29. Decembra 2011.00:00
Na sastanku Nadzornog tijela za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, zaključeno je kako Sud i Tužilaštvo BiH trebaju intenzivirati međusobnu komunikaciju radi prevazilaženja problema u saradnji na procesuiranju predm

This post is also available in: English

eta ratnih zločina.

Iako Državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina, koja je usvojena krajem 2008. godine, nalaže da će se na svim sudovima u BiH primjenjivati isti zakon u predmetima ratnih zločina, Nadzorno tijelo je konstatovalo da se sudovima ne može nametati koji će se zakon primjenjivati.

“O tome će isključivo u konkretnim predmetima da odlučuju sudije”, navodi se u saopćenju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV).

Nadzorno tijelo je konstatovalo da je od usvajanja Strategije postignut napredak u ujednačavanju sudske prakse u procesuiranju ratnih zločina, te da će se u januaru 2012. godine održati sastanak predsjednice Suda BiH, predsjednika vrhovnih sudova entiteta, predsjednika Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH i svih sudija koji rade u žalbenim postupcima u predmetima ratnih zločina, na kojem će biti govora o daljnjem ujednačavanju sudske prakse.

U nastavku sastanka, Nadzorno tijelo za praćenje provođenja Državne strategije razmatralo je pisma Meddžide Kreso, predsjednice Suda BiH, i Jadranke Lokmić-Misirače, vršiteljice dužnosti glavne tužiteljice Državnog tužilaštva, u kojima su vršene ocjene prijenosa predmeta ratnih zločina s državnog na entitetski nivo.

Nadzorno tijelo je ocijenilo da “nisu prihvatljive primjedbe Suda BiH” da se između pravosuđa BiH i entitetskog pravosuđa ne vrši prijenos predmeta na efikasan, ekspeditivan i transparentan način, niti da se na Sudu BiH procesuiraju najsloženiji predmeti.

“Nije bilo opravdano da pismo ovakvog sadržaja bude upućeno navedenim međunarodnim organizacijama”, stoji u saopćenju Nadzornog tijela.

D.Dž.

This post is also available in: English