Članak

Dronjak: Ulaganje materijalnih dokaza

3. Novembra 2011.00:00
Na suđenju za zločine u Drvaru, Državno tužilaštvo uložilo je materijalne dokaze, od kojih se neki odnose na ubistva počinjena u logoru Kamenica, a što se na teret stavlja optuženom Ratku Dronjku.

This post is also available in: English

Među uloženim dokazima je akt Armije BiH (ABiH) u kojem se nalazi spisak razmijenjenih mrtvih tijela.

“Tu imamo imena osoba za koje tvrdimo da su ubijene u logoru Kamenica”, rekla je Džemila Begović, tužiteljica Državnog tužilaštva.

Tužiteljica Begović je kao materijalne dokaze u sudski spis, između ostalog, uvela i karton vojnika Fikreta Begića u kojem je navedeno da je nestao 8. novembra 1994. godine, a čije tijelo je razmijenjeno mrtvo.

“Evidentiramo ga kao osobu koja je preživjela određene okolnosti u logoru Kamenica”, kazala je tužiteljica.

U spis je uveden i karton Remze Muminovića, koji je razmijenjen mrtav, kao i potvrda o okolnostima stradanja Marijana Nikšića, a za koje su neki svjedoci Tužilaštva rekli da su bili zatvoreni u logoru Kamenica.

Dronjak je optužen da je u svojstvu upravnika zatočeničkih objekata u općini Drvar od maja 1992. do kraja 1995. godine učestvovao u uspostavljanju i održavanju sistema kažnjavanja i zlostavljanja u Osnovnoj školi “Slavko Rodić” i logoru Kamenica.

Zatočeni civili i ratni zarobljenici, kako je navedeno u optužnici, bili su izloženi svakodnevnom mučenju, premlaćivanju, ubijanju, nečovječnom postupanju i prisiljavanju na prinudni rad.

Tužiteljica Begović je kao dokaz predala Sudskom vijeću i rješenje Kantonalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida domovinskog rata Bihać za Kasima Durakovića, a u kojem je navedeno da je 50-postotni invalid. Tužiteljica je rekla da je Duraković bio zatvoren u logoru Kamenica.

Nakon uloženih dokaza Tužilaštva, branilac Slobodan Perić govorio je o planu sprovođenja dokaza Odbrane optuženog Dronjka. Najavio da će, pored ulaganja materijalnih dokaza, pozvati 24 svjedoka i vještaka.

Nastavak suđenja zakazan je za 24. novembar ove godine, kada je planirano da Tužilaštvo završi ulaganje materijalnih dokaza.

A.J.

This post is also available in: English