Članak

Adamović i Lukić: Bez komandne odgovornosti

22. Marta 2011.00:00
Slobodan Kosovac, vojni vještak odbrane Boška Lukića i Marka Adamovića, tvrdi da bataljon Teritorijalne odbrane (TO) opštine Ključ “nije postojao” tokom 1992. godine, te da optuženi nisu imali komandne odgovornosti.

This post is also available in: English (English)

Vještak je prilikom iznošenja nalaza i mišljenja rekao kako je zaključio da je opština Ključ na početku rata bila pod direktnom nadležnosti 30. partizanske divizije Jugoslovenske narodne armije (JNA), pa 17. ključke lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske (VRS), a poslije pod komandom Drugog krajiškog korpusa.
 
“Marko Adamović nije bio zamjenik komandanta TO-a, zato jer takva jedinica nije ni postojala. Ova ekspertiza je isključila postojanje TO-a u Ključu”, rekao je Kosovac, kojeg su Odbrane pozvale da analizira funkcije i odgovornosti dvojice optuženih u periodu koji se navodi u optužnici Tužilaštva BiH.

Državno tužilaštvo tereti Marka Adamovića i Boška Lukića da su, kao članovi Kriznog štaba i Komande odbrane grada Ključa, učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu vršenjem zločina nad nesrpskim stanovništvom na području Ključa tokom 1992. godine.

Prema optužnici, Adamović je bio zamjenik komandanta Ključkog bataljona Teritorijalne odbrane (TO) općine Ključ i komandant Komande odbrane grada, dok je Lukić bio komandant Štaba TO-a.

Kosovac tvrdi da su optuženi pripadali 17. ključkoj lakoj pješadijskoj brigadi, gdje su obavljali stručne, a ne komandujuće poslove.

Vještak je rekao da prilikom istraživanja nije naišao na dokument koji bi potkrijepio navode optužnice prema kojima su Lukić i Adamović pripremili, organizovali i izvršili širok i raspostranjen napad na civilno stanovništvo Ključa.

“U svim jedinicama u kojima su optuženi službovali, dakle u JNA i VRS-u, nisu imali rukovodna ovlaštenja za organizovanje i pripremu bilo kakve akcije. Dokument o tome ne postoji”, rekao je vojni vještak, naglašavajući kako optuženi nisu imali nijednu jedinicu pod svojom komandom.

Na narednom ročištu, koje je zakazano za srijedu, 23. mart 2011. godine, vještaka će ispitati Odbrana drugooptuženog.

J.Đ.

This post is also available in: English (English)