Članak

Kličković i ostali: Djelovanje civilnih vlasti

13. Januara 2009.00:00
Tužilaštvo BiH nastavilo sa izvođenjem materijalnih dokaza na suđenju za zločine u Bosanskoj Krupi.

This post is also available in: English

Tužilaštvo Bosnei Hercegovine, na prvom ovogodišnjem ročištu na suđenju trojici optuženih za zločine u Bosanskoj Krupi, predočilo je 18 materijalnih dokaza, među kojima i dokumente za koje tvrde da predstavljaju “primjere moći i uloge civilnih organa vlasti”.

Gojko Kličković, Jovan Ostojić i Mladen Drljača terete se da su od aprila do decembra 1992. godine sudjelovali u ubistvima, prisilnom preseljavanju, napadima na civilno stanovništvo, prisilnom zatvaranju, te mučenju nesrpskog stanovništva sa područja Bosanske Krupe.

Tužilaštvo smatra da su Kličković i Drljača od ljeta 1991. sudjelovali u udruženom zločinačkom poduhvatu koji je imao za cilj stvaranje Srpske opštine Bosanska Krupa. Tom planu, kako stoji u optužnici, priključio se i Ostojić u julu 1992.godine.

“Gojko Kličković je potpisao pet naredbi o imenovanju komandanata mjesta, a pojednu Rajko Kličković i Dmitar Ciganović. One predstavljaju još jedan primjer moći i uloge civilnih organa u ranoj fazi i to u aprilu 1992. godine”, rekao je tužilac Philip Alcock.

Prvooptuženi Gojko Kličković je kazao da komande mjesta predstavljaju mjesne zajednice koje su utvrđene nizom zakona, te da Tužilaštvo “nije upoznato sa tadašnjim zakonima, što je zlo ovog svega”.

Uloga Ratnog predsjedništva i drugih civilnih organa vlasti u događajima 1992.godine, kako je istakao Alcock, bila je “direktna i snažna”.

“Dopis Ratnog predsjedništva iz maja 1992. godine, koji govori o razrješenju vojnika Duška Vranješa sa dužnosti, ukazuje na njihov direktan uticaj na pripadnike vojske. Također je Srpska demokratska stranka (SDS) imala snažnu i odlučnu kontrolu nad vojskom, na što ukazuje dopis općinskog organa SDS-a Krupana Uni iz 1993. godine”, kazao je Alcock.

Gojko Kličković je rekao da ti dokumenti ne govore “o uticaju, nego o obavezi”organa koja je predviđena zakonima što su bili na snazi u zemljama bivše Jugoslavije.

U optužnici stoji da je Kličković izvjestan vremenski period bio predsjednik Ratnog predsjedništva Srpske opštine Bosanska Krupa, dok je Drljača bio člantog organa.

Tužilaštvo je predočilo i šest vojnih kartona za Momira Grubišu, Milu Ćazića,Milu Drljaču, Petra Senića, Željka Smoljanca i Zdravka Narančića, koji se u optužnici imenuju kao pripadnici Vojne policije u Krupi tokom 1992. godine.

Odbrana Mladena Drljače je istakla da će komentare na predočene dokumente datiu završnoj riječi.

Nastavak suđenja zakazan je za srijedu, 14. januar 2009. godine.

This post is also available in: English