Rad državnih pravosudnih institucija

slika.png

20. Marta 2020.

Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji objavio je kako će se edukacija nosilaca pravosudnih funkcija nastaviti online. Do sada su se edukacije održavale putem redovnih seminara i drugih aktivnosti koje su podrazumijevale okupljanje, a što je odlukom nadležnih organa zabranjeno zbog koronavirusa.

“Na ovaj način, u vanrednim okolnostima i ne opterećavajući dodatno budžet, nosiocima pravosudnih funkcija je omogućena edukacija koja ne zaostaje za onim što nude i najrazvijenije zemlje”, kaže Arben Murtezić, direktor Centra.

U skorijem periodu će proširivati i unaprijediti sistem učenja na daljinu, a u saradnji sa Centrom Republike Srpske korištenje omogućiti svim nosiocima pravosudnih funkcija u cijeloj Bosni i Hercegovini, stoji, između ostalog, u saopćenju Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) je ranije pozvalo sve pravosudne institucije da se prilagode vanrednoj situaciji. Državni sud je odluke o održavanju ročišta ostavio predsjedavajućim sudskih vijeća, ali je većina suđenja već otkazana.