Lice: Perišić Momčilo


29. Augusta 2013.
Vijeće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ/ICTY) izuzelo je sudiju Frederika Harhoffa iz predmeta Vojislava Šešelja zbog istupa u javnosti objavljivanjem pisma u kojem je kritikovao rad Tribunala.


7. Marta 2013.
Unakrsno ispitujući svjedoka odbrane Momira Bulatovića na suđenju Radovanu Karadžiću, tužioci su bivšeg predsjednika Crne Gore suočili sa dokumentima u kojima je osuđivao vođe bosanskih Srba, sugerišući da su umiješani u etničko čišćenje.