Lice: Maksumić Šaban


1. Aprila 2015.
Svjedok Državnog tužilaštva kazao je da ima ozbiljne psihičke probleme od zarobljeništva, te zamolio da ne daje iskaz na suđenju Mati Čondriću, optuženom za zločine počinjene na području Bosanskog Broda 1992. godine.


1. Aprila 2015.
Svjedok Državnog tužilaštva kazao je da ima ozbiljne psihičke probleme od zarobljeništva, te zamolio da ne daje iskaz na suđenju Mati Čondriću, optuženom za zločine počinjene na području Bosanskog Broda 1992. godine.


19. Februara 2015.
Sud BiH nije mogao odlučiti o pritvaranju Pere Radovića, Saše Perkovića, Ilije i Miloša Vukašinovića, optuženih za zločin počinjen u Rogatici jer je Tužilaštvo BiH na konfuzan način iznijelo prijedlog.