Lice: Kitić Ljubomir


27. Februara 2014.
Na statusnoj konferenciji održanoj zbog promjene člana Sudskog vijeća na suđenju za zločine počinjene na području općine Hadžići, dogovoreno je da se do sada saslušani svjedoci neće ponovo pozivati.


29. Novembra 2013.
U nastavku suđenja za zločin počinjen u Sarajevu, svjedok Tužilaštva BiH Senad Kreho je izjavio kako je dolaskom 1. septembra 1992. godine u kasarnu “Viktor Bubanj” zatekao dvadesetak zatvorenika koji su bili pritvoreni bez rješenja suda.


10. Septembra 2013.
U okviru pobijanja dokaza Odbrane, Tužilaštvo BiH je ispitalo vještaka vojne struke, koji je kazao kako je selo Serdari bilo izvan zone borbenih dejstava, da u selu nije bilo srpskih snaga, niti organizovane odbrane.