Lice: Karan-Ilić Monika


11. Oktobra 2013.

Apelacioni sud Brčko Distrikta izrekao je pravosnažnu presudu Moniki Karan-Ilić, osudivši je na dvije i po godine zatvora za zločine počinjene nad civilima bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u Brčkom.