Lice: Handžić Enes


9. Oktobra 2013.
U završnim riječima na obnovljenom suđenju za zločine počinjene u Bugojnu, Državno tužilaštvo je zatražilo da Nisvet Gasal, Musajb Kukavica i Senad Dautović budu proglašeni krivima, dok je Odbrana prvooptuženog zatražila oslobađajuću presudu.


23. Septembra 2011.
Unatoč tome što je u proteklih osam mjeseci sklopljeno osam sporazuma o priznanju krivice za zločine počinjene u BiH, mišljenja o primjeni ovog pravnog instituta podijeljena su među predstavnicima pravosudnih institucija i žrtvama.